Rotterdam: oordeel over gang van zaken na het opleggen van een parkeerboete

Rapport van 13 augustus 2013 over wijze waarop het Cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht en Handhaving is omgegaan met een klacht over de oplegging van een parkeerboete.

De heer B. krijgt op 9 september 2012 aan de Oldegaarde in Rotterdam een parkeerboete opgelegd door de gemeente. Hij is het hier niet mee eens omdat het voor hem door de aanwezigheid van bladeren op de weg niet duidelijk was dat hij daar niet mocht parkeren. De heer B. heeft zijn bezwaren over de oplegging van de boete ter sprake gebracht tijdens een vergadering van de deelraad van de deelgemeente Charlois. Door twee medewerkers van de gemeente is toen tegen hem gezegd dat hij in beroep moest gaan tegen de boete. Een van de medewerkers is vervolgens bij de heer B. thuis geweest en heeft hem geholpen bij het opstellen van het beroepschrift. De medewerker heeft het beroepschrift getypt op de dienstlaptop en heeft het beroepschrift daarna elders geprint. Daarna heeft hij het beroepschrift bij de heer B. thuis langs gebracht zodat de heer B. dit kon ondertekenen en verzenden. Het beroepschrift is echter door de officier van justitie ongegrond verklaard, dus de heer B. moet de boete betalen.

De heer B. vindt dit niet eerlijk omdat de situatie waarin hij de parkeerboete kreeg niet duidelijk was. Daarnaast begrijpt hij niet dat als hij van de gemeente ondersteuning krijgt bij het opstellen van het beroepschrift, hij toch de boete opgelegd krijgt. Hij komt daarom langs op het spreekuur van de gemeentelijke ombudsman met de vraag of de ombudsman nog iets voor hem kan doen. Ook stelt de heer B. beroep in tegen de beslissing van de officier van justitie.

De ombudsman leidt uit de (uitgebreide) ondersteuning die de heer B. heeft gekregen bij het opstellen van zijn beroepschrift af dat de gemeente ook van mening is dat op de Oldegaarde de situatie onduidelijk was. De klacht van de heer B. is daarom gegrond en de ombudsman doet de aanbeveling om de situatie aan te passen en de heer B. te compenseren voor de door hem betaalde parkeerboete.

Wilt u het hele rapport ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar info@orr.nl. Wij sturen u het rapport dan toe.