Rommel rond containers!

De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten over de gemeente Rotterdam. In de Stadskrant schrijft hij over klachten die hem zijn voor­gelegd. Dit keer over een voortdurende opstapeling van afval, pal voor de deur van een Rotterdammer.

De heer B. schrijft de ombudsman in 2011 dat er recht bij hem voor de deur twee halfbovengrondse containers staan die te weinig geleegd worden. De buren zetten er – hoewel dat niet mag – ook nog grofvuil naast. Als de gemeente de containers komt legen, neemt zij het grofvuil niet mee. Dit wordt (keurig) op een stapeltje langs zijn gevel gelegd. De heer B. stuurt foto’s mee die een goed beeld van zijn klacht geven.

Vaker legen

De gemeente vertelt de ombudsman dat het gaat om tijdelijke containers die in de toekomst ondergronds gaan. De procedure daarvoor duurt helaas lang, omdat een waterleiding verlegd moet worden. De gemeente zegt drie dingen toe: op meldingen van de heer B. te reageren; stadswachten zullen extra surveilleren; en de gemeente gaat de containers vaker legen. Ook doet de gemeente onderzoek naar de mogelijkheid de containers ergens anders te plaatsen, maar dat laatste blijkt niet mogelijk.

Aanbelactie

De heer B. geeft via de website van de gemeente Rotterdam trouw door wanneer er grofvuil of andere rommel bij de containers ligt. Maar helaas, de situatie verandert niet echt. De ombudsman vraagt de gemeente harder haar best te doen. De heer B. krijgt dan een directe contactpersoon waar hij zijn meldingen kan indienen. Ook komt er een aanbelactie: mensen van Stadsbeheer gaan in de buurt van huis tot huis en bieden bewoners informatiekaarten aan over het aanbieden van afval.

De heer B. is blij met de inzet van de gemeente, maar uiteindelijk verandert er naar zijn zin niet genoeg. Hij vraagt de ombudsman hoe het nu verder moet. Deze nodigt de heer B. en Stadsbeheer tweemaal uit om bij hem aan tafel te komen. Doel van deze gesprekken is om harde afspraken te maken en na verloop van tijd in een tweede gesprek na te gaan of die afspraken worden nagekomen.

Tevreden

Uiteindelijk besluit de gemeente één ondergrondse container te plaatsen. Zo ver mogelijk van de voordeur van de heer B. Hij was al beter te spreken over het vaker legen van de container en het meer handhaven door stadswachten, maar met eén ondergrondse container, zo ver mogelijk van zijn voordeur, is de heer B. tevreden. De ombudsman legt de afspraken vast en sluit het dossier.

Bent u niet tevreden hoe de gemeente uw klacht afhandelde? Schrijf of e-mail de gemeentelijke ombudsman of bezoek het wekelijkse spreekuur op dinsdag van 09.00 tot 11.30 uur in het Minervahuis I aan de Meent 106 op de 4e etage.

www.ombudsman.rotterdam.nl

010-411 16 00