Ondernemer nu eindelijk boetevrij?

De heer W. heeft een winkel in het centrum van Rotterdam. Om bij zijn zaak te kunnen parkeren heeft hij een parkeervergunning. Dit is een variabele vergunning die niet aan één kenteken is gekoppeld, maar die hij voor verschillende auto’s en bestelbusjes kan gebruiken. Een praktische voorziening, voor iemand als deze winkelier.

Helaas klinkt het idee van de variabele vergunning mooier dan het in werkelijk is. De heer W. wordt namelijk toch met enige regelmaat bekeurd als hij deze vergunning achter de voorruit van een van zijn voertuigen heeft liggen. Het is niet duidelijk wat er precies mis gaat. De parkeercontroleurs lijken niet te zien dat er achter de voorruit van de geparkeerde auto een geldige vergunning ligt. De heer W. wordt er moe van om telkens bezwaarschriften te moeten schrijven tegen de boetes.

Na bemiddeling van de ombudsman heeft de gemeente er al eens voor gezorgd dat hij het geld dat hij voor de bekeuringen had betaald weer terug kreeg. Als de boetes maar blijven binnenkomen is de heer W. het zat. Hij zou graag willen dat de gemeente een goede oplossing voor hem zoekt en hij vraagt de ombudsman daarbij om hulp.

De ombudsman schrijft een brief naar de afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Stadsbeheer. Hij vraagt directeur om met een structurele oplossing te komen voor de parkeerproblemen van de heer W.

Kort daarop ontvangt de ombudsman een brief van de directeur van de afdeling Toezicht en Handhaving.  Hij heeft laten onderzoeken hoe het kan dat de heer W. telkens opnieuw boetes krijgt terwijl hij wel een geldige vergunning heeft. Zoals verwacht zit het probleem in het feit dat de heer W. een variabele vergunning heeft. Deze vorm van vergunning vraagt veel extra aandacht voor de handhavers van de gemeente. Om het werk van deze parkeercontroleurs te vergemakkelijken zal de software in de apparatuur die zij gebruiken bij parkeercontroles aangepast worden. Ook zullen parkeercontroleurs beter geïnformeerd worden over deze vorm van parkeervergunning.

De gemeente hoopt dat de problemen van de heer W. hierdoor tot het verleden gaan behoren. Voor het geval dat de heer W. toch nog opnieuw onterecht een boete krijgt, krijgt hij een vaste contactpersoon bij de gemeente. Deze zal er dan voor zorgen dat de bekeuring wordt vernietigd.

De ombudsman is blij met deze reactie van de directeur van de afdeling Toezicht en Handhaving. Hopelijk komt er op deze manier voor de heer W. een eind aan de onterechte bekeuringen!