Onbehagen over haagbeuken

(Samenvatting dossier 4616)
De heer K. woont aan de Weegbree. Zijn woning ligt aan een pad met aan de overkant een groenstrook van de gemeente. Deze groenstrook grenst aan de achtertuinen van de Heemlaan.
In de winter van 2016-2017 verricht de gemeente groot onderhoud aan de groenstrook. Na het snoeien van de groenstrook ziet de heer K. een poort in de erfafscheiding van een woning aan de Heemlaan met een pad van tegels. De bewoners van deze woning klagen bij de gemeente over de wijze waarop de gemeente heeft gesnoeid. Zij willen een groen uitzicht en dat is nu weg. Om
aan de klacht van de bewoners van de Heemlaan tegemoet te komen, plant
de gemeente 3 haagbeuken. Deze staan recht voor het woonkamerraam van de heer K. De heer K. wil de haagbeuken niet en hij wil in de groenstrook geen achteruitgang van zijn overburen. Hij vindt dat de gemeente geen rekening houdt met zijn belangen maar alleen met de belangen van de bewoners van de

Heemlaan. Hij vraagt de gemeente de haagbeuken te verwijderen en de bewoners van de woning aan de Heemlaan op te dragen de achteruitgang weg te halen. Dat wil de gemeente niet.


De heer K. vraagt de ombudsman ervoor te zorgen dat alle haagbeuken en de achteruitgang van de bewoners verwijderd worden. De ombudsman vindt dat de gemeente de bewoners beter had moeten informeren dat er snoeiwerkzaamheden zouden plaatsvinden, Toen eenmaal duidelijk was dat er een probleem was met de achteruitgang en het groen had de gemeente alle direct-belanghebbenden moeten betrekken bij het vinden van een oplossing. Niet alleen de bewoners van de Heemlaan, maar ook de bewoners van de Weegbree.
Die oplossing hoeft er overigens niet persé uit te bestaan dat de achteruitgang weggaat of de bomen worden verwijderd. Een andere oplossing is ook mogelijk.

De ombudsman doet de aanbeveling om alsnog met alle betrokkenen van dit deel van de Weegbree en de Heemlaan in overleg te treden en een oplossing te zoeken. De gemeente neemt deze aanbeveling over. De ombudsman is daar tevreden over. Hij zal de gemeente nog wel vragen hem te informeren over de uitkomsten daarvan.