Ombudsman Vlaardingen betreurt afsplitsing klachtbehandeling sociale zaken

7 maart 2016

Het aantal klachten over de gemeente Vlaardingen bij de gemeentelijke ombudsman is de afgelopen twee jaar nagenoeg gelijk gebleven. In 2015 ontving de ombudsman 68 vragen en klachten, tegen 61 in 2014. Opvallend is dat er in 2015 wel een stijging was van het aantal klachten over de sociale dienst. Het aandeel van de sociale dienst in het totale klachtenaanbod steeg in 2015 naar 45% ten opzichte van 40% in het voorgaande jaar.

Halverwege 2015 is de afdeling sociale zaken ondergebracht bij Stroomopwaarts MVS. In deze zelfstandig werkende aparte overheidsorganisatie hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun sociale diensten en sociale werkvoorziening samengevoegd. Sinds 1 juli 2015 is niet langer de gemeentelijke ombudsman verantwoordelijk voor de klachtbehandeling van sociale zaken Vlaardingen, maar de Nationale ombudsman.

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond Anne Mieke Zwaneveld betreurt deze ‘versnippering’ van verantwoordelijkheden: “Ik snap dat gemeenten kiezen voor samenwerking, maar als inwoners van Vlaardingen voor de ene klacht bij de gemeentelijke ombudsman moeten zijn en voor de andere klacht bij de landelijke ombudsman, dan wordt het er niet overzichtelijker op, integendeel!”.

In het jaar 2015 heeft de ombudsman in 3 klachten zijn onderzoek afgesloten met een oordeel. In de overige klachtzaken heeft de gemeente lopende het onderzoek vaak alsnog een oplossing voor de klacht geboden.

De gemeentelijke ombudsman had zich goed voorbereid op klachten over de decentralisatie van zorgtaken van rijk naar gemeente, met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet. Het aantal zorgklachten is echter nauwelijks gestegen. Er zijn door de ombudsman slechts 2 klachten behandeld over ROGplus, de regionale organisatie die een aantal Wmo-taken uitvoert. In 2014 was er één klacht over ROGplus.

Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeentelijke ombudsman ook als gemeentelijke kinderombudsman van Vlaardingen aan het werk.

Wilt u het volledige jaarverslag lezen? Klik dan hier.