Misleidende informatie over recht op parkeervergunning?

(samenvatting dossier 3357) In januari 2017 kocht mevrouw M. een huis in Rotterdam. Voordat mevrouw M. het huis kocht deed ze onderzoek naar de parkeermogelijkheden bij haar woning. Op de website van de gemeente Rotterdam zag zij dat haar woning onder Parkeersector 20 viel en dat zij voor dit gebied een parkeervergunning kon krijgen.

Mevrouw M. vroeg een parkeervergunning aan, maar tot haar verbazing werd de aanvraag afgewezen. Ze krijgt wel een tijdelijke parkeervergunning voor een jaar. Mevrouw M. vindt dat de gemeente haar misleid heeft en vraagt de ombudsman ervoor te zorgen dat zij een permanente parkeervergunning krijgt. De ombudsman waarschuwt mevrouw M. dat hij er niet voor kan zorgen dat zij een parkeervergunning voor onbepaalde tijd krijgt.

Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat het huis van mevrouw M. is gelegen in het appartementencomplex het Zuiderterras. Tot 2014 konden de bewoners van het Zuiderterras gebruik maken van een garage bij hun appartementencomplex. Toen de exploitant van de garage failliet ging en de garage verkocht werd, werden de huurovereenkomsten met de bewoners ontbonden. Zij hadden toen niet meer de beschikking over een parkeerplaats in een parkeergarage bij hun woning. De gemeente heeft, gelet op de bijzondere situatie, besloten de bewoners van het Zuiderterras een tijdelijke parkeervergunning te verlenen. Als de situatie blijft zoals die is, houden de bewoners jaar na jaar een tijdelijke vergunning. De ombudsman vindt dat de gemeente de bewoners van het Zuiderterras zo een mooie oplossing biedt.

Is mevrouw M. door de informatie op de website door de gemeente misleid? De ombudsman vindt van niet. De website van de gemeente Rotterdam biedt voldoende informatie. Wel vindt de ombudsman dat de informatie beter en completer zou zijn als de informatiebladen over parkeervergunningen op de website aangevuld zouden worden.

De directeur Toezicht en Handhaving zegt toe die informatie op de website op te zullen nemen en geeft daar onmiddellijk uitvoering aan. Mevrouw M. laat weten dat zij de uitkomst van het onderzoek van de ombudsman makkelijk kan accepteren, al had zij alles graag eerder geweten.

De ombudsman is tevreden over de reactie van de gemeente.