Jaarverslag Krimpen aan den IJssel 2012

(Persbericht 16 september 2013)

In het jaarverslag  2012 constateert gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld dat het aantal klachten over Krimpen aan den IJssel ten opzichte van 2011 (7 klachten) is toegenomen (in 2012: 13 klachten). Waar dit aan ligt is moeilijk te zeggen.

In 2012 heeft de ombudsman geen uitgebreid onderzoek ingesteld. In 2011 heeft de ombudsman bij één klacht een uitgebreid onderzoek ingesteld en een eindoordeel gegeven.

“Adviseren, informeel bemiddelen tussen klager en gemeente, proberen de klacht op te lossen: dat is de aanpak van de ombudsman Krimpen aan den IJssel. Op deze manier is de kans groter dat het vertrouwen tussen burger en overheid wordt hersteld of vergroot. Dit herstel van vertrouwen is immers één van de doelstellingen van het klachtrecht’’, zo schrijft Zwaneveld in het jaarverslag.

‘’Voorop staat dat ik als ombudsman belang hecht aan bemiddelen, informeren en uitleggen. Het overgrote deel van de klachten van burgers van Krimpen aan den IJssel is op die manier behandeld.  Daarbij krijg ik, waar nodig, de medewerking van gemeentelijke ambtenaren. Klachten konden op die manier worden opgelost of verdere klachten konden worden voorkomen. Het aantal gegronde klachten is – mede hierdoor – in dit jaar op 0 uitgekomen”, aldus de ombudsman.

In het jaarverslag 2012 schrijft de ombudsman over de verhuizing van het bureau gemeentelijke ombudsman naar het Minervahuis I aan de Meent in Rotterdam. Deze locatie voldoet aan de eisen van bereikbaarheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor burgers en veiligheid voor de medewerkers.

Een klacht kan mondeling, schriftelijk of via het online klachtenformulier bij de gemeentelijke ombudsman worden ingediend. Mondeling kan dit telefonisch, op afspraak of tijdens het spreekuur van de gemeentelijke ombudsman.

De inwoners van Krimpen aan den IJssel kunnen terecht bij het spreekuur van de ombudsman die hij iedere 14 dagen, in de even weken, houdt in Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle aan de IJssel en Hellevoetsluis. Hiernaast kunnen de inwoners terecht op het spreekuur dat de ombudsman en zijn medewerkers iedere week op de dinsdagochtenden houden op het kantoor in Rotterdam aan de Meent 106.