In het verkeerde vakje

Voor mensen die de aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente niet kunnen betalen, is er de mogelijkheid om bij Belastingen voor een deel van die aanslag kwijtschelding te vragen. Zo’n aanvraag kwijtschelding moet gedaan worden op een formulier, waar ruimte is om allerlei gegevens in te vullen. Zo wordt de kwijtschelding bijvoorbeeld niet toegekend als je een geldbedrag op je bankrekening hebt staan dat hoger is dan de aanslag afvalstoffenheffing.

De heer L. heeft een afwijzing van zijn verzoek kwijtschelding gekregen omdat hij over voldoende vermogen zou beschikken om de aanslag te betalen. Hij heeft een bijstandsuitkering en helemaal geen geld. Hij snapt niet waarom hij geen kwijtschelding krijgt. Hij dient een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman vraagt de inkomens- en vermogensspecificatie op bij Belastingen om te beoordelen of het terecht is dat de heer L. geen kwijtschelding heeft gekregen.

Belastingen kijkt zelf nog eens naar het door de heer L. ingevulde formulier en denkt dat sprake is van een vergissing van Belastingen. Sinds de invoering van de IBAN-nummers voor bankrekeningen vergt het invullen van een bankrekeningnummer meer ruimte. De heer L. schrijft nogal groot en bij het invullen kwamen de laatste 4 cijfers van zijn bankrekening op het formulier terecht in het vakje waarop hij het saldo van zijn bankrekening moest invullen. Zijn IBAN-bankrekeningnummer eindigde op 6896. Maar die cijfers kwamen in het vakje van het saldo terecht. Daardoor leek het opeens alsof de heer L. over een bedrag van € 6.896,- kon beschikken.

Na controle van het bankafschrift door de ombudsman blijkt inderdaad dat er bij Belastingen een vergissing is gemaakt. De heer L. krijgt alsnog de gedeeltelijke kwijtschelding afvalstoffenheffing. Zie hier het belang om verder te kijken dan dat ene vakje.