Gemeentelijke kinderombudsman start meldpunt voor inventarisatie problemen met gespecialiseerde jeugdhulp

In een brief aan de gemeente Rotterdam en vier regiogemeenten kondigt kinderombudsman Stans Goudsmit een uitgebreide inventarisatie aan van problemen die kinderen en hun ouders ervaren met de gespecialiseerde jeugdhulp. De hele maand november is er een meldpunt actief, waar kinderen, ouders en ook professionals telefonisch en schriftelijk hun verhaal kunnen doen.

Al geruime tijd krijgt de Rotterdamse kinderombudsman klachten en signalen over problemen in de gespecialiseerde jeugdhulp. Kinderen moeten maanden tot soms wel een jaar wachten voor de behandeling start. “Als er niet tijdig hulp wordt geboden, dan gaat de situatie vaak van kwaad tot erger. Je moet dan zwaardere maatregelen nemen om de schade voor kind en ouders verder te beperken”, zegt Goudsmit.

Van de gemeente Rotterdam komen optimistische berichten dat de wachttijden korter worden, maar de gemeentelijke kinderombudsman krijgt andere signalen: “Sinds 1 maart 2018 ben ik in Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen tot kinderombudsman benoemd. Bij élk kennismakingsgesprek dat ik de eerste maanden voerde, kwam de problematiek van de gespecialiseerde jeugdhulp aan de orde. Kinderen, ouders, directeuren, rechters en advocaten noemen de wachtlijsten het belangrijkste knelpunt in het jeugddomein. Dit duidt eerder op een structureel probleem”.

Volgens Goudsmit wordt de discussie tot nu toe over de hoofden van kinderen tussen professionals en gemeentelijke bestuurders gevoerd: “Daarom wil ik met de inventarisatie vooral de jeugd zelf aan het woord laten: hoe beleven zij hun situatie, wat gaat goed en wat moet beter. Wat zijn de gevolgen en wat zien zij als oplossing. We gaan ook met kinderen actief in gesprek, individueel en in groepjes”.

De kinderombudsman wil de uitkomsten volgend jaar voor de zomer aan de gemeenten presenteren.
Het meldpunt is tot en met 30 november bereikbaar via de website van de gemeentelijke kinderombudsman: www.kinderombudsmanrotterdam.nl en telefonisch via het gratis nummer 0800 2345 111.