Forse toename klachten over gemeente Spijkenisse

(Persbericht 20 augustus 2014)

Ook in 2013 wisten de inwoners van Spijkenisse de gemeentelijke ombudsman goed te vinden. Het afgelopen jaar deden bijna twee keer zo veel mensen een beroep op de ombudsman als in 2012. Van de 74 nieuwe klachten gingen er 51 over de directie Inwoners: 40 over de toemalige  afdeling Werk, Meedoen en Inkomen en 11 over de toenmalige afdeling Budgetondersteuning, Inburgering en Sociale Recherche.

Gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld schrijft in het jaarverslag 2013 dat Spijkenissers regelmatig klagen over de manier waarop medewerkers van de sociale afdelingen hen bejegenen. “Mensen voelen zich kwetsbaar. Door het verlies van eigen inkomsten heeft het zelfvertrouwen van de klagers vaak al een flinke deuk opgelopen”, aldus de gemeentelijke ombudsman. Men voelt zich als een klein kind behandeld of als ‘crimineel’ weggezet.

“Het aantal klachten over de afdeling Werk, Meedoen en Inkomen (nu de afdelingen Inkomen en Werk)  is meer dan verdubbeld. De toename van klachten is verklaarbaar omdat meer mensen een beroep op bijstand moeten doen. De wijze van uitvoering van de Wet werk en bijstand door deze afdeling raakt burgers rechtstreeks omdat zij afhankelijk zijn van de gemeente”, aldus de ombudsman.

Bij de meeste klachten vraagt de ombudsman de gemeente in actie te komen. Anne Mieke Zwaneveld constateert dat het zelfs de ombudsman soms de nodige moeite kost om een reactie of een inhoudelijk standpunt van de gemeente los te krijgen. Dat gebeurt ook te vaak bij vragen en klachten van burgers.  Bij ziekte van medewerkers blijven vragen onbeantwoord, in een aantal gevallen komen e-mails niet door de ‘firewall’ van de gemeentelijke internetverbinding en daarnaast worden wettelijke afhandelingstermijnen regelmatig overschreden.

“Als het voor de ombudsman al moeilijk is om een reactie te krijgen, dan ondervinden burgers hier zeker problemen mee”, aldus Zwaneveld. Zij heeft de gemeente gevraagd hier serieus aandacht aan te besteden.

Anne Mieke Zwaneveld vreest dat de problemen niet snel uit de wereld zullen zijn: “Het komend jaar worden diverse taken van het rijk aan de gemeente overgedragen. Het gaat om taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Dit zijn bij uitstek onderwerpen die kunnen leiden tot klachten van burgers. Als ombudsman behandel ik natuurlijk individuele klachten, maar ik zal ook zeker zoeken naar aanbevelingen voor structurele oplossingen”.

Het jaarverslag 2013 van de gemeentelijke ombudsman wordt in september of oktober in de raadscommissie Algemene Zaken van Spijkenisse besproken.