Fijn, je eigen gehandicaptenparkeerplaats. Moet je er wel kunnen parkeren natuurlijk!

Op 3 maart 2015 wordt aan mevrouw I. een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegekend en een verkeersbord geplaatst. Helaas voor mevrouw staan er echter steeds andere auto’s op haar parkeerplaats en kan zij er dus geen gebruik van maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Mevrouw I. belt naar zowel de politie als de gemeente om te vragen of zij kunnen handhaven door bonnen uit te schrijven om er zo voor te zorgen dat zij gebruik kan maken van haar gehandicaptenparkeerplaats. Na meerdere keren bellen worden op verschillende dagen inderdaad bonnen uitgeschreven. Voor mevrouw I. is dat niet voldoende omdat zij nog steeds geen gebruik kan maken van haar gehandicaptenparkeerplaats.

Wat doet de ombudsman?

Gezien de vervelende situatie voor mevrouw I. vraagt de ombudsman aan de klachtencoördinator van de afdeling Toezicht & Handhaving van het cluster Stadsbeheer van de gemeente of zij naar deze zaak wil kijken.

Reactie van de gemeente

De gemeente neemt binnen korte tijd contact op met mevrouw I. om de situatie te bespreken en te bekijken hoe zij daadwerkelijk gebruik zou kunnen maken van haar gehandicaptenparkeerplaats. Dit gesprek leidt tot enkele concrete afspraken tussen de gemeente en mevrouw. De stadswachten van Toezicht & Handhaving zullen tijdens hun surveillance vaker de locatie gaan controleren. Daarnaast is er een melding gedaan bij Openbare Werken om zo spoedig mogelijk belijning op de parkeerplaats aan te brengen. Als deze belijning er is kunnen eventueel verkeerd geparkeerde auto’s worden weggesleept.

Geslaagde bemiddeling door de ombudsman

Mevrouw I. is tevreden met deze oplossing. Zij kan nu ook daadwerkelijk gebruik maken van haar eigen gehandicaptenparkeerplaats!