Een onderzoek dat binnen komt

Samenvatting dossier 8288

Mevrouw Y. is gescheiden en woont met haar 3 kinderen in Rotterdam. Mevrouw Y. leeft van een bijstandsuitkering. Zij heeft een relatie met de heer A. Hij is de vader van haar jongste kind. De heer A. huurt een woning elders in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft het vermoeden dat mevrouw Y. samenwoont met de heer A. De unit Bijzondere onderzoeken (uBO) onderzoekt om die reden de rechtmatigheid van haar bijstandsuitkering.

UBO besluit op 17 oktober 2018 een ‘onaangekondigd huisbezoek’ bij mevrouw Y. af te leggen. De rechercheurs vragen toestemming om binnen te komen. Zij waarschuwen dat als mevrouw Y. geen toestemming geeft om de woning te betreden, dit directe gevolgen heeft voor haar uitkering. Mevrouw Y. geeft de sociaal rechercheurs toestemming.

Mevrouw Y. dient op 19 oktober 2018 een klacht in bij het Cluster Werk en Inkomen over sociaal rechercheur [naam]. Volgens haar gedroeg mevrouw [naam] zich tijdens het huisbezoek en de gesprekken daarna overdonderend. Tijdens het huisbezoek schreeuwde ze volgens mevrouw Y. en dreigde ze dat mevrouw Y. haar uitkering zou verliezen. Na het huisbezoek blokkeert uBO de uitkering van mevrouw Y. Ze krijgt daarna uitnodigingen voor gesprekken met mevrouw [naam] op een locatie van de gemeente. Mevrouw Y. is ontevreden over de bejegening door mevrouw [naam] in die gesprekken.

De ombudsman vindt dat de sociaal rechercheurs mevrouw Y. onheus bejegend hebben tijdens het huisbezoek. De ombudsman constateert dat er op geen enkele manier rekening is gehouden met de aanwezige jonge kinderen. De eerste klacht is daarom gegrond. Daarnaast vindt de ombudsman dat de sociaal rechercheur [naam] de privacy van mevrouw Y. heeft aangetast door foto’s te maken van documenten met medische gegevens. Toen mevrouw Y. tijdens een hoorgesprek op een locatie van de gemeente onwel was geworden, heeft de sociaal rechercheur ook nog foto’s gemaakt voor het onderzoeksdossier. De tweede klacht is daarom ook gegrond.

De ombudsman besluit geen aanbeveling aan zijn oordeel te verbinden. Naar aanleiding van de bovenstaande en andere klachten over de unit Bijzondere Onderzoeken en de reactie van de gemeente op de bevindingen, ziet de ombudsman voldoende reden om een onderzoek op eigen initiatief te starten naar de manier waarop de unit Bijzondere Onderzoeken rechtmatigheidsonderzoeken doet.

Lees hier het hele onderzoeksrapport.