Een of meer kavels?

Samenvatting (dossier 8114)

In 2007 besluit de gemeente Bernisse direct achter het perceel van de heer R. in Zuidland een nieuwe woonwijk te bouwen. De gemeente Bernisse belooft de heer R. in een brief van 11 januari 2011 dat er direct achter zijn perceel 1 kavel komt met 1 woning.

Tijdens de ontwikkeling van de woonwijk is er in de loop der jaren tussen de heer R. en de gemeente discussie over wateroverlast en drainage, de goot- en bouwhoogte van 3 meter respectievelijk 7,5 meter van de woning achter zijn perceel, de kruin van de weg, de hoogte van het peil van de nieuwe woningen en een keerwand. De heer R. laat zich in de verschillende procedures bijstaan door een advocaat en technisch deskundigen.

De heer R. wendt zich tot de ombudsman met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de gedraging dat de gemeente herhaaldelijk gemaakte afspraken en toezeggingen niet nakomt. De ombudsman besluit een onderzoek in te stellen naar de toezegging dat er 1 kavel achter zijn woning zou komen. Naar de andere veronderstelde afspraken doet hij geen onderzoek. Deels omdat de discussie al is beslecht tussen de gemeente en de heer R. of door de Raad van State, deels omdat de gemeente de heer R. naar het oordeel van de ombudsman tegemoet gekomen is.

Ten aanzien van de brief van 11 januari 2011 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernisse overweegt de ombudsman: het vereiste van rechtszekerheid houdt in dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens bestuursorganen door die bestuursorganen worden gehonoreerd. De heer R. mocht er op vertrouwen dat de toezegging van 1 kavel achter zijn perceel zou worden gekomen. De ombudsman overweegt echter ook dat de gemeente wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of bijzondere omstandigheden op toezeggingen terug kan komen. De gemeente had echter de heer R. bij zijn voornemen om meer kavels achter zijn woning te plannen, moeten betrekken. Daarnaast had de gemeente zich af moeten vragen of de heer R. schade leed en in hoeverre de gemeente aansprakelijk is voor die schade.

Omdat de gemeente dat niet heeft gedaan, heeft zij in strijd met het behoorlijkheidsvereiste betrouwbaarheid gehandeld. De ombudsman ziet gezien de voorgeschiedenis geen aanleiding om aan zijn oordeel een aanbeveling te verbinden.