Een behoorlijke herfstvakantie!

Deze week is het herfstvakantie in onze regio. Na de eerste nachtvorst in september (in het oosten van Nederland) en de extreme regenval op 13 oktober was het afgelopen dinsdag zonnig en  21° Celsius. Het weer is wisselvallig. Dat weten we. Daar is niet veel aan te doen. 

Met een behoorlijke herfstvakantie bedoel ik niet dat de zon schijnt en dat u er lekker tussenuit gaat. Al is u dat natuurlijk van harte gegund!

Met een behoorlijke herfstvakantie bedoel ik dat de gemeente ook in de vakantie doet wat van haar verwacht mag worden. Als ombudsman toets ik het handelen van de gemeente aan de behoorlijkheidsvereisten of normen. De landelijke normen bestaan uit 22 vereisten en worden samengevat in 4 kernwaarden. De kernwaarden zijn: Open en duidelijk, Respectvol, Betrokken en oplossingsgericht en Eerlijk en betrouwbaar. Bij de kernwaarde Eerlijk en betrouwbaar horen ondermeer de normen goede organisatie, professionaliteit en een goede voorbereiding.

Wat we niet willen is een (te) wisselvallige dienstverlening van de overheid. U en ik willen ook in de herfstvakantie afspraken maken, overlast melden of antwoord krijgen op dringende telefonische en schriftelijke vragen. Het leven staat immers niet stil. In vakantieperiodes constateer ik dikwijls een grote dip in de bereikbaarheid en slagvaardigheid van gemeentes.

Uiteraard gaan ook ambtenaren met vakantie. Van een professionele organisatie als een gemeente mag verwacht worden dat niet een hele afdeling met vakantie gaat. Een adequate vervanging voor belangrijke taken en diensten is nodig. Ook kan een slagvaardige achterwacht nodig zijn voor dringende situaties, waarin snel een beslissing genomen moet worden. Mochten er echt diensten worden gesloten in de vakantie, dan mag u verwachten dat u daarover op passende wijze geïnformeerd wordt. Daar hoort tijdige informatie bij op de gemeentelijke websites, bijvoorbeeld met aangepaste openingstijden. Dit vraagt een goede voorbereiding van de gemeente.

Heeft u klachten over de ‘vakantie’ dienstverlening van de gemeente, dan kunt u eerst bij de gemeente zelf terecht. Heeft u na 6 weken geen antwoord, of bent u ontevreden over de reactie? Dient u dan een klacht in bij de Ombudsman Rotterdam-Rijnmond.

Ik wens u een zeer behoorlijke herfstvakantie!