Een behoorlijk 2014 toegewenst!

Bent u ook zo benieuwd wat het nieuwe jaar zal brengen? Ik wel! De komende maanden zullen voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wel in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De aandacht zal vooral gaan naar het profileren en positioneren, denk ik, in combinatie met het uitvergroten van de – soms kleine – verschillen. Terugblikken, welke politieke partij heeft welk resultaat bereikt? Wat valt er te wensen en te veranderen? Ik vraag me soms af of er nog wel genoeg energie overblijft om de stad te besturen. En met de uitvoering van langere termijn plannen zal ook wel worden gewacht. Het ambtelijk apparaat is druk genoeg met de eigen besognes, wie heeft er eind volgend jaar nog een baan?

Als ombudsman ben ik blij dat ik niet aan verkiezingen meedoe. Eens in de 6 jaar wordt een ombudsman door de gemeenteraad benoemd en dat lijkt me mooi genoeg. Het vak van ombudsman is onafhankelijk van een politiek. Een neutrale positie vind ik belangrijk, als ombudsman zijn alle politieke partijen mij even lief. Ik merk het vanzelf wel, wie de nieuwe bestuurders van de stad worden. Wie het ook worden, ik zal ieder college van burgemeester en wethouders dezelfde maat nemen.

Burgers als u en ik kunnen maar een keer per 4 jaar hun stem in de stad uitbrengen. Daarna moeten we afwachten wie de komende jaren aan de macht komt. Als ombudsman breng ik in Rotterdam minstens 1300 keer per jaar mijn stem uit. Namelijk bij de behandeling van iedere klacht die bij mij binnenkomt. En in het overgrote deel van de gevallen gebeurt dat zo zachtjes dat het voor het publiek niet hoorbaar of zichtbaar is. Maar dat is wel effectiever dan altijd heel hard roepen, merk ik. Dat is ook een manier om invloed uit te oefenen. En de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteambtenaren begrijpen dat ook en doen er hun voordeel mee, gelukkig.

Ik verwacht van de gemeentebestuurders en de gemeenteambtenaren dat zij zich ook in 2014 behoorlijk ten opzichte van burgers gedragen. Open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar, dat zijn de kernbegrippen. En ik zal ook het komend jaar niet aarzelen om dit continu duidelijk te maken. De eerste dag na de beëdiging van de nieuwe gemeenteraadsleden is daar ook een goed moment voor. Ik zal de nieuwe gemeenteraadsleden dan uitleggen waar de ombudsman voor staat.

Ik wens u een gelukkig, gezond, voorspoedig, maar vooral ook een behoorlijk 2014!