Decentralisaties zorgen niet voor meer klachten bij ombudsman Capelle aan den IJssel

Per 1 januari 2015 heeft het Rijk de taken op het terrein van de jeugdhulp, zorg en participatie naar de gemeenten overgeheveld. Deze decentralisatie heeft bij de ombudsman Capelle aan den IJssel, Anne Mieke Zwaneveld, niet noemenswaardig meer klachten over de gemeente opgeleverd. Het aantal klachten bij de gemeentelijke ombudsman steeg weliswaar van 38 in 2014 naar 47 in 2015, maar gezien de omvang van de gemeente is dat niet verontrustend te noemen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke ombudsman, dat vandaag aan de gemeenteraad van Capelle is gestuurd.

Behalve de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente, is op 1 januari 2015 ook de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten in werking getreden. De gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Krimpen aan den IJssel werken in deze regeling samen op het gebied van sociale zaken en ICT. De gemeentelijke ombudsman behandelt overigens ook de klachten over IJsselgemeenten.

Vaak leiden reorganisaties en wisselingen in de aansturing bij gemeenten tot verstoringen van de werkprocessen en worden er meer fouten gemaakt. Dat ziet de ombudsman vervolgens terug in de klachten. “Afgaande op onze ervaringen hebben de bewoners van Capelle in elk geval weinig van de veranderingen gemerkt”, aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

De klachten bij de ombudsman gaan over alle onderdelen van de gemeente en variëren van problemen met een identiteitskaart, PGB of WOZ-belasting tot snippergroen. Zwaneveld: “Er springt niet een bepaalde afdeling uit waarvan je kunt zeggen dat er structureel iets scheef zit. Bij Sociale Zaken, een dienst met veel intensieve klantcontacten, liep het aantal klachten zelfs wat terug”.

Vanaf 1 januari 2016 is Anne Mieke Zwaneveld voor de inwoners van Capelle aan den IJssel ook als gemeentelijke kinderombudsman aan het werk.

Het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke ombudsman wordt op 5 april 2016 in de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM) behandeld.

Wilt u het volledige jaarverslag lezen? Klik dan hier.