De ombudsman doet (ook) onderzoeken op eigen initiatief

Behalve het behandelen van klachten van burgers kan de ombudsman ook onderzoeken op eigen initiatief uitvoeren. De ombudsman kiest zelf of hij een onderzoek instelt en waarover. Er hoeft geen specifieke klacht aan ten grondslag te liggen, een stroom van klachten over een bepaald onderwerp kan aanleiding zijn voor een onderzoek. De bedoeling van een dergelijk onderzoek is dat structurele problemen opgelost worden, het vertrouwen tussen burger en overheid hersteld wordt en de gemeente ervan leert.
De ombudsman heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken op eigen initiatief uitgevoerd:

– In 2010 deed de ombudsman onderzoek naar de dagelijkse praktijk van de Rotterdamse interventieteams

– In 2011 onderzocht de ombudsman wat de Kredietbank Rotterdam deed ter verbetering van de dienstverlening;

– In 2013 heeft dit onderzoek een follow-up gekregen naar aanleiding van het signaal van de toenmalige wethouder over aanpassing van de werkwijze door de Kredietbank. In maart 2014 leidde dit onderzoek naar het rapport ‘De Kredietbank Rotterdam is in balans’. De ombudsman spreekt daarin zijn lof uit over de verbeteringen die de Kredietbank sinds het eerste onderzoek invoerde;

– In 2013 deed de ombudsman onderzoek naar aanleiding van een groot aantal klachten over de problemen die burgers en ondernemers ondervonden rondom parkeervergunningen en overige parkeerproducten;

– In 2014 publiceerde de ombudsman het rapport ‘Opsporing verzocht’. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het toenemende aantal vragen en klachten van burgers die na een adresonderzoek uit de gemeentelijke basisadministratie waren uitgeschreven, terwijl zij nog gewoon op hun ‘oude’ adres woonden;

– Drie maanden geleden publiceerde de ombudsman de uitkomsten van zijn onderzoek naar de gang van zaken bij de gemeente om mensen met een bijstandsuitkering (weer) aan het werk te krijgen. Aanleiding waren de klachten van uitkeringsgerechtigden over dit gemeentelijke re-integratietraject. In het rapport deed de ombudsman een groot aantal aanbevelingen om de werkwijze van de gemeente te verbeteren. Het rapport ‘Het pad naar werk… niet geplaveid, wel schoongeveegd’ is evenals de andere rapporten gepubliceerd op de website van de ombudsman.

Ook in de komende jaren zal de ombudsman het initiatief nemen voor nieuwe onderzoeken.