Capelle aan den IJssel heeft ook een kinderombudsman

(Persbericht 15 december 2015)

Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman van Capelle aan den IJssel , is vanaf 1 januari 2016 ook kinderombudsman van deze gemeente. De gemeenteraad van Capelle is gisteravond akkoord gegaan met een voorstel om de gemeenteverordening met een enkele regel aan te passen: “De gemeentelijke ombudsman treedt tevens op als gemeentelijke kinderombudsman”.

Anne Mieke Zwaneveld is blij met deze taakuitbreiding: “Ik vind het eervol om ook kinderombudsman van Capelle te worden. Mijn medewerkers en ik zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. Als kinderombudsman kijk ik heel kritisch naar de effecten van alle overheidsmaatregelen op de rechten van het kind. Waar nodig zullen we actie ondernemen”.

Voor het werk van de gemeentelijke kinderombudsman gelden dezelfde voordelen als voor de gemeentelijke ombudsman. “We zijn herkenbaar, bereikbaar en we zijn doorgaans goed bekend met de lokale omstandigheden. Mijn ervaring is dat bewoners het prettig vinden om naar een eigen, gemeentelijke ombudsman te kunnen stappen als ze een klacht hebben over de gemeente. De lijnen tussen ons bureau en de gemeente zijn kort. Voor de kinderombudsman is dat niet anders”, aldus Zwaneveld.

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp in Capelle aan den IJssel kan vanaf 1 januario 2016 bij de gemeentelijke kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. Zwaneveld: ”We gaan uit van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het belang van het kind staat voorop in dit verdrag”.

Wie een beroep wil doen op de kinderombudsman kan terecht op het vaste spreekuur in de Bibliotheek aan den IJssel, Stadsplein 39, telefoon 010 450 32 44. De (kinder)ombudsman houdt hier elke twee weken op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur inloopspreekuur.
Daarnaast kunnen de bewoners van Capelle gebruik maken van de inloopspreekuren van de ombudsman op het kantoor in Rotterdam aan de Meent 106 (4e etage):
– elke dinsdag van 9 tot 11.30 uur;
– elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur;
– elke twee weken op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Meer informatie over de bereikbaarheid en de werkwijze van de gemeentelijke (kinder)ombudsman is te vinden op de website www.kinderombudsmanrotterdam.nl.