Boete voor een broodzak?

Jaren geleden kreeg de ombudsman veel klachten van mensen die het niet eens waren met een boete (officieel heet dat een beschikking spoedeisende bestuursdwang) omdat zij op een verkeerde manier hun huisvuil hadden aangeboden. In die gevallen stond er voor de burger geen andere weg open om dit aan te vechten dan de juridische route. Mensen moesten bezwaar maken als ze het er niet mee eens waren. In de gevallen waarin volstrekt duidelijk was dat sprake was van een fout, kon de ombudsman de kwestie ook nog wel voorleggen aan de gemeente. Dat leidde dan meestal tot een nieuwe beslissing van de gemeente, de boete werd dan ingetrokken.

In de archieven van de ombudsman ligt een dossier van een hoogbejaarde Rotterdamse man, slecht ter been, slechtziend, die zijn huisvuilzak bijna 2 kilometer verwijderd van zijn woning op straat zou hebben achtergelaten. Dat leidde bij hem tot verontwaardiging en stress, hij wilde het bewijs zien. Inderdaad bleek in de huisvuilzak een kaart van een brillenwinkel met zijn naam te zitten, dus het juridische bewijs leek er wel te zijn. De oudere heer zei dat hij zo’n kaart nooit had ontvangen en dat de postbezorging in zijn wijk niet goed liep. De gemeente zag zelf ook in dat niet aannemelijk was dat deze oudere heer zijn huisvuil zo ver weg van zijn huis op straat had achtergelaten en heeft de boete ingetrokken.

De laatste jaren komen dit soort zaken eigenlijk niet meer voor bij de ombudsman. De gemeente heeft er heel hard aan gewerkt om te voorkomen dat ten onrechte boetes worden uitgeschreven en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Daarom was het extra opvallend toen er een klacht over een huisvuilboete bij de ombudsman binnenkwam van een bakkerij uit Elst (provincie Gelderland). In de huisvuilzak bleek een folder of een zakje met de contactgegevens van deze bakkerij te zitten. De mensen van de bakkerij hadden geen idee hoe deze folder of dit zakje in die huisvuilzak terecht was gekomen. Ze voelden zich er niet verantwoordelijk voor. Ze zeiden tegen de ombudsman dat ze wel met hun bakkerij konden stoppen als zij een boete moesten betalen waren voor iedere broodzak of folder die door een klant verkeerd was weggegooid. Ze begrepen niet waarom aan de bakkerij een boete was opgelegd.

De ombudsman heeft contact opgenomen met de afdeling Stadsbeheer van die gemeente. Die zag direct in dat de boete ten onrechte was opgelegd en heeft de beschikking vernietigd. Prima opgelost door de gemeente!