Besluit tot verkoop gemeentegrond ingetrokken na bezwaren buren

(samenvatting dossier 2015.1195) De heer T. wil van de gemeente een stuk grond kopen dat tussen zijn perceel en de openbare weg ligt. Het is officieel een openbare weg, maar alleen de heer T. gebruikt het stuk grond als uitrit vanuit zijn perceel. Bij de bouw van de woning van de heer T. en zijn buren is die situatie zo ontstaan. De reden dat hij het stuk grond wil kopen is dat zijn buren de hagen die langs dit stuk grond geplant staan, naar zijn zin niet voldoende onderhouden.

De gemeente bekijkt het verzoek van de heer T. aan de hand van het beleid Verkoop openbaar groen. Het college besluit in principe akkoord te gaan met de verkoop. Na de publicatie van het voorgenomen besluit op de gemeentepagina maken de buren bezwaar tegen de verkoop. De buren laten weten dat ze problemen voorzien en een buurman geeft aan dat hij het stuk grond zelf wil kopen.

De gemeente besluit daarop met de heer T. en de buren om de tafel te gaan zitten om tot overeenstemming over het perceel te komen. Omdat de buren laten weten geen vertrouwen hebben in een dergelijk overleg, besluit het college het stuk grond niet aan de heer T. te verkopen. Wel spreekt de gemeente met de heer T. af dat als er niet goed genoeg gesnoeid wordt, een medewerker van de gemeente maatregelen zal nemen. De heer T. vindt dat de gemeente zich niet terug mag trekken en de grond aan hem moet verkopen.

De ombudsman vindt dat de gemeente haar aanbod tot verkoop mocht intrekken. De gemeente heeft alle belangen geïnventariseerd én afgewogen en het resultaat daarvan is niet onredelijk. Daarnaast krijgt de heer T. hulp van de gemeente als de hagen aan weerszijden van de uitrit gesnoeid moeten worden.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman is niet gebleken dat de heer T. van de gemeente een onvoorwaardelijke toezegging heeft gehad dat hij het stuk grond mocht kopen. Het college heeft hem laten weten dat zij het voorgenomen besluit eerst zou publiceren en eventuele bezwaren tegen de verkoop zou meenemen bij het definitieve besluit tot verkoop. De ombudsman vindt dat de gemeente Westvoorne zich behoorlijk heeft gedragen en ziet geen aanleiding om aan zijn oordeel een aanbeveling te verbinden.