AOW-tegoed op de Rotterdampas

De ombudsman krijgt signalen van Rotterdammers in de AOW die het niet eens zijn met de nieuwe regeling van het AOW-tegoed.

Regeling AOW-tegoed

Voor Rotterdammers in de AOW met maximaal 110% van het minimum inkomen heeft de gemeente in het kader van het armoedebeleid een regeling getroffen. De gemeente wil deze Rotterdammers tegemoet komen voor het afschaffen van de AOW-toeslag per 1 januari 2015 en het wegvallen van een deel van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De regeling houdt in dat de gemeente een jaarlijks tegoed van € 300 op de Rotterdampas stort.

Met het tegoed op de Rotterdampas kunnen de AOW ‘ers bij een aantal winkels betalen en gebruik maken van het openbaar vervoer in Rotterdam. De gemeente vergoedt de kosten van de Rotterdampas niet. Voor lage inkomens kost deze pas € 5,00. Het tegoed wordt op 1 september 2015 geactiveerd.

Klachten

De gemeentelijke ombudsman krijgt telefoontjes, e-mails en handgeschreven brieven van AOW’ers die het niet eens zijn met de regeling. Zij hadden liever hun kwijtschelding afvalstoffenheffing behouden of een bedrag op hun bankrekening gehad zoals bij de AOW-toeslag.

De klacht die het meest voorkomt is dat de oude regeling per 1 januari 2015 is afgeschaft, maar de compensatie pas per 1 september 2015 komt. “De afvalstoffenheffing moet nu al wel betaald worden en de AOW-toelage mis ik ook al vanaf 1 januari.”

Ook voelen mensen zich een label opgeplakt: “Als ik dan afreken met mijn Rotterdampas, weet iedereen dat ik een laag inkomen heb.” En “Ik had nog liever dat ze die € 300 niet meer zouden geven, dan dat ik met mijn Rotterdampas moet laten zien dat ik tot de lagere inkomens behoor. Kunt u mij helpen, dat de gemeente, naar een andere mogelijkheid zoekt?”

Een andere klacht is dat nog niet bekend is bij welke winkels het AOW-tegoed besteed kan worden: “Ik heb net genoeg geld om mijn vaste lasten te betalen, kan ik van de Rotterdampas straks ook eten kopen? “.

Sommige AOW’ers zijn oud of ziek en komen niet gemakkelijk de deur uit. Zij vragen de ombudsman of die er niet voor kan zorgen dat het bedrag niet op de Rotterdampas hoeft te worden gestort. “Aan zo’n Rotterdampas heb ik niks, want ik kan de deur niet uit, maar ik heb die € 300 wel nodig.

Rol gemeentelijke ombudsman

Volgens de wet kan de gemeentelijke ombudsman een onderzoek instellen naar klachten over de gemeente, maar niet over de inhoud van gemeentelijk beleid. De ombudsman is wel bevoegd klachten te behandelen over de uitvoering van het beleid. Daarom ontvangt de ombudsman graag signalen over de gevolgen van beleid.