Lawaai van een brug

Samenvatting dossier 0594

De heer L. woont al jaren in een appartementencomplex in Spijkenisse. Sinds hij met pensioen is, ervaart hij geluidsoverlast van een voetgangersbruggetje over de Boezem, vlak voor zijn appartement. In de zomer is de geluidsoverlast het hevigst omdat de ramen dan openstaan. Het geluid is er vooral als de kinderen naar school gaan en als het schoolvakantie is. Hij klaagt over de geluidsoverlast bij de gemeente.

De gemeente geeft aan dat zij op zoek gaat naar een oplossing en dat zij 3 opties onderzoekt. Anderhalf jaar later geeft de gemeente aan dat zij geen aanleiding ziet om maatregelen te nemen.

Omdat de gemeente zelf geen (nader) onderzoek wil doen en DCMR geen onderzoek kan doen, besluit de ombudsman dit onderzoek door een adviesbureau uit te laten voeren. Dit bureau zet de gemeten waarden af tegen normen in het Activiteitenbesluit. Het bureau concludeert dat er sprake is van overschrijding van de maximale geluidsbelasting van de normen in het Activiteitenbesluit.

De gemeente zegt dat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is omdat die normen bevat voor bedrijfsmatige activiteiten en niet voor verkeersgeluiden. De ombudsman constateert dat er voor dit soort geluiden geen normen zijn vastgesteld, ook niet door de gemeente. De ombudsman vindt dat voldoende aanleiding om aansluiting te zoeken bij wel objectief vastgestelde normen. Geluid dat een maximale waarde overschrijdt, veroorzaakt immers geluidsoverlast. Het maakt niet uit of dat van een bedrijf komt of van verkeer.

De ombudsman vindt dat de gemeente er veel te lang over gedaan heeft voor zij een beslissing nam en beter onderzoek had moeten doen naar de mate van geluidsoverlast.

De gemeente mag volgens de ombudsman in zijn algemeenheid best besluiten nemen waarbij het individuele belang het onderspit delft ten opzichte van het algemene belang. Maar zo’n beslissing moet wel gebaseerd zijn op goed onderzoek en zorgvuldige afweging van alle relevante feiten, belangen en omstandigheden.

Lees hier het hele rapport.