Jaarverslag 2021: wat heeft de kinderombudsman in 2021 gedaan?

Dit jaar kenmerkt zich voor mij door aanhoudende zorgen over de wachttijden in de jeugdhulp. De klachten die ik daarover krijg nemen niet af. En de gesprekken die ik met de gemeenten daarover voer, leiden helaas tot weinig verbetering. Een bijkomende zorg zijn de oplopende wachttijden bij de wijkteams, in ieder geval in Rotterdam. Kinderen moeten nu dubbel wachten voordat ze geholpen worden. Ik blijf hier aandacht voor vragen, ook in 2022 als het nodig is.

In de publieke discussie stond dit jaar “de menselijke maat” voorop. Als oplossing om het vertrouwen tussen burgers en overheid te herstellen. In kinderrechten-taal vertaalt de menselijke maat zich in: “het belang van het kind voorop”. Dat betekent dat de belangen van een kind, en van andere betrokkenen, in kaart worden gebracht en tegen elkaar afgewogen. Vóórdat de gemeente of een hulpverlener een beslissing over een kind neemt. En bij die afweging hoort het belang van het kind net iets zwaarder te wegen. In de klachten die ik in 2021 binnen kreeg over het handelen van de gemeenten, ontbreekt een dergelijke kenbare belangenafweging regelmatig. Toen ik laatst aan een ambtenaar vroeg waarom hij zich niet verdiept had in de specifieke situatie van een kind, kreeg ik als antwoord: “dat doen wij pas in bezwaar. In eerste aanleg passen we de regels toe”. Ik verwacht van gemeenten in 2022 dat zij dat belang van het kind (en het gezin) direct bij de aanvraag helder maken en meewegen in hun beslissingen. Ik zal dat in de gaten houden.

Positief in 2021 vind ik de toenemende aandacht om kinderen te betrekken bij beslissingen die over hen genomen worden. Of dat nu gaat om een individuele beslissing of over beleid. Ik mis nog wel de spelregels voor jeugdparticipatie. Want alleen dan kunnen kinderen daar op een veilige en zorgvuldige aan mee doen. Ook daaraan zal ik in 2022 aandacht blijven besteden.

Tot slot ben ik 2021 met veel plezier als kinderombudsman in Nissewaard aan de slag gegaan.

 

Dit is de samenvatting van het jaarverslag over 2021: Samenvatting Jaarverslag 2021

Dit is het jaarverslag 2021: Jaarverslag 2021