Brief aan de Rotterdamse gemeenteraad over armoede: dringende oproep voor verandering

Wij bij Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) zijn altijd toegewijd aan het waarborgen van rechtvaardigheid en welzijn voor onze stad en haar inwoners. Na onze recente inspraak tijdens de commissievergadering op 30 augustus, waarin we de kans kregen om te spreken over armoede (beleid) in Rotterdam, lanceren we nu een krachtige oproep tot actie.

Onze suggesties zijn niet alleen gebaseerd op de klachten van u, Rotterdammers, maar ook op de alarmerende signalen die we hebben ontvangen van professionals en organisaties die net zo vastlopen in de lokettenjungle als degenen die ze proberen te helpen. Ons doel is niet alleen om problemen te signaleren, maar ook concrete oplossingen aan te reiken die binnen handbereik liggen.

Brief aan de raad

In een brief aan de Rotterdamse raad hebben we uitvoerig en helder vastgelegd hoe we het beleid voor armoede en schulden in Rotterdam evalueren. We hanteren strenge normen van behoorlijk bestuur, sociale grondrechten en internationale mensenrechtenverdragen als onze leidende principes. Rotterdam verdient niets minder dan een dienstverlening die aan deze eisen voldoet.

In deze cruciale tijd, met groeiende armoedeproblematiek, benadrukken we het belang van daadkrachtig handelen. De stad heeft dringend verbeteringen nodig, en we zijn vastbesloten om het vuur van verandering opnieuw aan te wakkeren.

U kunt de volledige brief en de bijlagen hier vinden:

Brief aan de raad

Bijlage 1 Handvest overheid burger

Bijlage 2 VNG Bestaanszekerheid: Karretje in de stront

Bijlage 3 Beleidsregels bijzondere bijstand Rotterdam 2017

Bijlage 4 Aanvraag bijzondere bijstand

Bijlage 5 Stappenplan Schulden