Zelfde naam? Dan belasting betalen!

Mevrouw E. benadert de ombudsman omdat zij een aanslag OZB voor 2016 heeft ontvangen omdat zij kantoorruimte in Rotterdam zou gebruiken. Zij heeft echter helemaal geen kantoorruimte op haar naam staan en gebruikt ook geen kantoorruimte.

Zij dient tegen deze aanslag een bezwaarschrift in en verzoekt de gemeente om de aanslag naar de juiste persoon te sturen. De gemeente verklaart haar bezwaarschrift ongegrond omdat zij wel gebruiker zou zijn geweest. Als zij het met deze beslissing niet eens is, kan zij binnen 6 weken nog in beroep bij de rechtbank.

Mevrouw E. laat de mogelijkheid om in beroep te gaan ongebruikt voorbij gaan, maar benadert enige tijd later wel de ombudsman omdat het volgens haar absoluut duidelijk is dat de aanslag niet voor haar was bedoeld. Zij stuurt ook bewijzen mee waaruit dat zou blijken. Volgens de huurovereenkomst wordt de betreffende kantoorruimte gehuurd door iemand met dezelfde achternaam. De huurder is echter een man met een andere geboortedatum. Het lijkt om een heel ander persoon te gaan.

De ombudsman bekijkt de bewijsstukken en komt tot de conclusie dat er sprake lijkt te zijn van een evidente fout. De ombudsman stuurt de klacht daarom door naar de gemeente.

De gemeente laat daarop weten dat de klacht gegrond is en het bezwaarschrift van mevrouw E. onjuist is beoordeeld. Er is niet goed gelet op de voorletters en geboortedatum. De aanslag OZB was bestemd voor iemand anders, een ver familielid met dezelfde achternaam, die wel op hetzelfde woonadres stond ingeschreven. De aanslag wordt alsnog vernietigd.

Mevrouw E. bedankt de ombudsman voor zijn interventie.