Zaak van de Maand: kinderen zonder onderwijs. Bemiddeling van kinderombudsman brengt tijdelijke oplossing

Elke maand vertellen we over een opvallende casus. Van complexe kwesties tot emotionele zaken die het hart raken. We laten zien waar we ons allemaal voor inzetten. Deze maand het verhaal van Bowie en Lou*.

Zij gaan sinds een paar maanden niet meer naar school. Hun vader vertelt dat ze ziek zijn en op school een te groot risico lopen om nog zieker te worden. Hij wil graag dat zijn kinderen onderwijs kunnen blijven volgen. Daarom heeft hij aan de school gevraagd om onderwijs voor de kinderen thuis te regelen. Dat wil de school niet. Ze vinden namelijk dat de kinderen niet ziek zijn en gewoon naar school kunnen komen. Hierdoor staan de vader en de school lijnrecht tegenover elkaar. Ze ruziën al een paar maanden, terwijl de kinderen zonder onderwijs thuis zitten. Omdat er geen oplossing wordt gevonden, heeft de vader contact met ons opgenomen.

In de kern willen alle partijen hetzelfde: dat de kinderen onderwijs krijgen. Dat is positief. Toch loopt het vast door tegenstrijdige ideeën en belangen. De kinderen zijn hiervan de dupe en zitten al die maanden zonder onderwijs thuis. Dat is niet de bedoeling! ORR organiseert een bemiddelingsgesprek tussen de school en de vader. De kinderombudsman benadrukt het gedeelde belang van de kinderen om onderwijs te volgen en dat het belang van het kind altijd voorop staat. Dit resulteert in een tijdelijke oplossing waarbij de leraren op school wekelijks een lespakket samenstellen voor de kinderen om thuis te maken. Daarnaast onderzoekt een onafhankelijke arts de situatie van de kinderen. De afspraak is dat zowel de vader als de school zich bij de uitkomst van het onderzoek zullen neerleggen. Voor nu is de situatie opgelost.

*Vanwege de privacy gebruiken we zelfverzonnen namen.

 

Met welke vragen kun je bij ORR  terecht en wat doen wij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die ORR krijgt en probeert op te lossen.