Zaak van de Maand wachttijden van meer dan een jaar..

Al bijna drie jaar proberen de pleegouders van Doortje*  de juiste hulp voor haar te vinden. Doortje was een vrolijk en sociaal kind. Maar door haar onverwerkte trauma’s heeft zij steeds vaker last van gedragsproblemen. Toen haar vaste ritme werd doorbroken door corona barstte de bom. Bijna dagelijks heeft ze woedeaanvallen en haar pleegouders zijn ten einde raad: wie kan het gezin nog helpen? Er zijn inmiddels veel verschillende organisaties betrokken: jeugdbescherming, wijkteam, maatschappelijk werk en jeugdhulpinstellingen. Ondanks de vele geopperde plannen zit het gezin nog steeds zonder hulp.

De pleegouders van Doortje nemen contact op met de kinderombudsman. De kinderombudsman begint met luisteren naar de pleegouders van Doortje: wat is er nu nodig? Wie is er allemaal betrokken? Wat is het beste voor Doortje? De pleegouders van Doortje zijn daar heel duidelijk in: ze zoeken een goede oplossing voor het hele gezin. Ze willen niet dat Doortje in een instelling geplaatst wordt. Zij willen dat er een therapie komt voor het hele gezin en voor Doortje alleen, zodat Doortje thuis kan blijven wonen. De kinderombudsman neemt contact op met de zorgbemiddelingstafel, waar de verschillende organisaties samen komen: hoe kan er rekening worden gehouden met wat de pleegouders het beste vinden voor Doortje? Hoe staat het belang van Doortje voorop? In de weken die volgen blijft de kinderombudsman daar aandacht voor vragen. Dat leidt tot succes.  Na enkele weken is er een oplossing waarmee Doortje en haar pleegouders alle drie geholpen worden en Doortje gewoon thuis kan blijven wonen!

Met welke vragen kan je bij de kinderombudsman terecht en wat doet hij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die de kinderombudsman krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege privacy gebruiken we een zelfverzonnen naam.