Zaak van de Maand: schrik…er staan onwaarheden in rapportage jeugdbescherming

Deze maand gaat het over Jimmy*. Jimmy staat onder toezicht van JBRR. JBRR heeft de rechter gevraagd de ondertoezichtstelling te verlengen. Binnenkort is de zitting. De jeugdbeschermer van JBRR schrijft in zijn verzoekschrift aan de rechtbank over de situatie bij Jimmy thuis. Het is een nieuwe jeugdbeschermer, die het gezin nog amper kent. Groot is de verontwaardiging van Jimmy’s moeder als zij in het verzoek van de jeugdbeschermer leest dat zij psychiatrische problemen zou hebben. Zij begrijpt niet waar dat vandaan komt. Ze mailt JBRR hierover, maar krijgt geen reactie.

Jimmy’s moeder belt ten einde raad de kinderombudsman. Zij is heel bang dat de opmerking van de jeugdbeschermer dat zij psychiatrische problemen zou hebben, misschien wel leidt tot uithuisplaatsing van JimmyDe kinderombudsman snapt haar zorgen en neemt contact op met JBRR. JBRR zoekt het uit en schrapt de opmerking. JBRR stuurt een aangepast verzoekschrift naar de rechtbank, zonder de gewraakte opmerking. Jimmy’s moeder is heel blij. Zonder hulp van de kinderombudsman was dat niet gelukt, zegt zij!

Met welke vragen kan je bij de kinderombudsman terecht en wat doet hij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die de  kinderombudsman krijgt en probeert op te lossen.