Zaak van de Maand: “Mogen mijn kinderen hier in Nederland naar school?”

Elke maand vertellen we over een opvallende casus. Van complexe kwesties tot emotionele zaken die het hart raken. We laten zien waar we ons allemaal voor inzetten. Deze maand het verhaal van Robin*.

Hij werkt bij een belangenorganisatie die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Tijdens het werk valt hem op dat er geregeld asielzoekers aan de balie komen die aangeven dat zij een reprimande hebben gekregen van de leerplichtambtenaar. Dit is een officiële waarschuwing omdat de kinderen niet of te weinig op school verschijnen. De ouders aan de balie begrijpen niet goed waarom zij hierop worden aangesproken. Zij weten namelijk vaak niet dat hun kinderen naar school kunnen. Bij de kennismaking met ORR geeft Robin dit aan.

De medewerker van ORR brengt dit signaal onder de aandacht bij de gemeente. De gemeente vindt het fijn dat dit signaal met haar gedeeld wordt en gaat graag met Robin en zijn organisatie in gesprek. De gemeente en de belangenorganisatie kunnen samen rond de tafel om in kaart te brengen wat er speelt en hoe dit opgelost kan worden. ORR is erg blij met de totstandkoming van deze samenwerking.

Volgens het Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs. Dit staat in artikel 28. Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben daar recht op, ongeacht hun verblijfsstatus. Deze samenwerking zorgt er dus voor dat de kinderrechten beter nageleefd worden.

 

Met welke vragen kun je bij ORR  terecht en wat doen zij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die ORR krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege de privacy gebruiken we een zelfverzonnen naam.