Zaak van de Maand: gebruik geluidopnames in een klachtenprocedure niet toegestaan?

Deze maand gaat het over mevrouw Beers*. Mevrouw Beers heeft een klacht over de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling (ots) van haar zoontje uitvoert. Ze is zeer ontevreden over hoe de jeugdbeschermer met haar en haar zoontje omgaat. Haar klacht wordt behandeld door de klachtencommissie. Mevrouw Beers geeft aan dat ze opnames heeft gemaakt van gesprekken met de jeugdbeschermer. Ze wil die geluidopnames als bewijs gebruiken. De klachtencommissie weigert om de opnames te beluisteren. Mevrouw Beers heeft ze namelijk zonder toestemming van de jeugdbeschermer gemaakt.

Mevrouw Beers is boos dat de klachtencommissie de opnames niet wil beluisteren en dient een klacht in bij de kinderombudsman. De kinderombudsman vindt dat mevrouw Beers gelijk heeft. Het is natuurlijk wel netjes om vooraf toestemming te vragen om opnames te maken. Maar dat is niet verplicht als je zelf aan dat gesprek deelneemt. De klachtencommissie moet dan ook opnames als bewijs toelaten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Als het gaat om een zakelijk gesprek, zoals in dit geval, is de privacy van de jeugdbeschermer niet doorslaggevend om het bewijs te weigeren. De kinderombudsman laat dit aan de klachtencommissie weten. Na een paar weken laat die weten dat ze toch de geluidopnames zullen beluisteren. Mevrouw Beers is natuurlijk erg blij met dit bericht!

Met welke vragen kan je bij de kinderombudsman terecht en wat doet de kinderombudsman daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die de kinderombudsman krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege privacy gebruiken we een zelfverzonnen naam.