Zaak van de Maand: een klacht bij Veilig Thuis

De ouders van Milan* zijn niet tevreden over Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft een gesprek gevoerd met hun zoon, waar hij zich niet prettig bij voelde. Ook vinden zij dat Veilig Thuis hen niet goed kan uitleggen waarom zij onderzoek doen naar de veiligheid van hun kind. De ouders van Milan spreken hierover met een medewerker van Veilig Thuis en daarna met de klachtfunctionaris. Dit neemt hun ontevredenheid niet weg. Daarom hebben zij een klacht ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dat loopt via de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis, die de klachtencommissie heeft geadviseerd om deze klacht niet in behandeling te nemen.

Milans ouders zijn hier niet over te spreken en nemen contact op met de kinderombudsman. De kinderombudsman verbaast zich over het feit dat er een advies wordt meegegeven, terwijl de onafhankelijke klachtencommissie nog helemaal niet inhoudelijk naar de klacht heeft gekeken. Daarom heeft kinderombudsman Stans Goudsmit contact opgenomen met Veilig Thuis. Zij licht toe dat deze werkwijze de onafhankelijkheid van de klachtencommissie kan aantasten. Veilig Thuis begrijpt dit en past de werkwijze aan: de klachtenfunctionaris stuurt de klachten door zónder advies. Hier is de kinderombudsman tevreden mee.

Met welke vragen kan je bij de gemeentelijke kinderombudsman terecht en wat doet zij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die de gemeentelijke kinderombudsman krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege de privacy gebruiken we een zelfverzonnen naam.