Zaak van de Maand: binnenkort staan twee kinderen op straat

Elke maand vertellen we over een opvallende zaak. Van complexe kwesties tot emotionele zaken die het hart raken. We laten zien waar we ons allemaal voor inzetten. Deze maand het verhaal van Munir en Shanta.*

De moeder van Munir (11) en Shanta (12) is opgepakt in het buitenland. Sinds de zomer zit ze in detentie. De oudere zus van Munir en Shanta is bij hen ingetrokken om voor hen te zorgen. Dan krijgen ze een onverwacht bericht van de woningbouwvereniging. Ze moeten binnen twee maanden uit de woning. De reden is de afwezigheid van moeder die huurder is van de woning. Maar waar moeten ze heen? Ze dreigen dan dakloos én van elkaar gescheiden te worden. De jeugdbescherming, die bij de kinderen betrokken is, neemt contact op met de kinderombudsman. Kan die helpen?

De kinderombudsman stelt vast dat de Raad voor de Kinderbescherming de situatie als veilig heeft ingeschat. De jeugdbescherming vertelt dat de oudere zus de stabiliteit biedt die de kinderen zo hard nodig hebben. Daarnaast komt de moeder van de kinderen over een half jaar vrij. Als de kinderen in de woning kunnen blijven, kan moeder straks de draad weer oppakken. Nu de kinderen elders en gescheiden van elkaar onder brengen, is wel een heel ingrijpende maatregel.

De kinderombudsman wendt zich tot de woningbouwvereniging en vraagt hen de belangen van de kinderen beter in kaart te brengen en dan pas een besluit te nemen. De kinderombudsman wijst er ook op dat bij dat besluit de belangen van het kind voorop horen te staan. Zo staat dat in het Kinderrechtenverdrag. Niet lang daarna komt het telefoontje van de jeugdbescherming. Ze hebben een goed gesprek gehad met de woningbouwvereniging. De kinderen mogen in de woning blijven! Voorwaarde is wel dat de hulpverlening bij de kinderen betrokken blijft. Daartegen heeft niemand een bezwaar.

Met welke vragen kun je bij ORR  terecht en wat doen wij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die ORR krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege de privacy gebruiken we zelfverzonnen namen.