Willem Kervers benoemd tot plaatsvervangend ombudsman Rotterdam

(persbericht 16-2-2012)

Mr. Willem J. Kervers (56) wordt met ingang van 1 maart 2012 de nieuwe plaatsvervangend ombudsman in de gemeente Rotterdam. Dit heeft de gemeenteraad op 16 februari besloten in overleg met de gemeentelijke ombudsman mr. Anne Mieke Zwaneveld. De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar.

Kervers volgt mr. Simon Matthijssen op, die sinds 1 januari 2006 als plaatsvervangend ombudsman werkzaam was en per 1 januari 2012 niet meer verbonden is aan het bureau van de gemeentelijke ombudsman.

Kervers gaat de Rotterdamse ombudsman ondersteunen bij klachtonderzoeken en onderzoeken op eigen initiatief. Daarnaast zal Kervers de ombudsman zo nodig bij afwezigheid vervangen, bijvoorbeeld bij het bespreken van rapporten of jaarverslagen in de verschillende raadscommissies.

Volgens de voordracht is de keuze met name op Willem Kervers gevallen door zijn grote ervaring als gecertificeerd (rechtbank-)mediator met zowel complexe geschillen als met geschillen rond sociale zekerheid.

Willem Kervers studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit (1986). Tot 1999 was hij werkzaam in het bedrijfsleven als jurist en personeelsmanager en daarna als zelfstandig bedrijfsjurist en (internationaal) mediator, werkend vanuit Rotterdam. Kervers heeft onder meer onderzoek bij de overheid gedaan naar integriteit, zelfverrijking en belangenverstrengeling. In het verleden heeft Willem Kervers diverse publieke functies vervuld, waaronder voorzitter van de Geschillencommissie van de stichting Thuiszorg Groot-Rijnland en voorzitter van de Rekenkamer van de gemeente Rhenen.

De plaatsvervanging van de ombudsman moet volgens de Gemeentewet sinds 2006 officieel geregeld worden. In dit geval heeft Anne Mieke Zwaneveld gekozen voor externe vervulling. Dat wil zeggen dat Kervers gedurende enkele dagen per maand aan de slag gaat.