Wijkteam doet twee keer onterecht een melding bij Veilig Thuis

(samenvatting dossier 3500) Sinds januari 2015 is mevrouw R. met de gemeente Rotterdam in gesprek over de ondersteuning bij de opvoeding van haar kinderen. Na een verhuizing klopt ze in de zomer van 2016 aan bij het wijkteam Beverwaard. Dit contact verloopt moeizaam. Mevrouw R. dient in augustus en september 2016 verschillende klachten in over het wijkteam Beverwaard bij de gemeentelijke kinderombudsman. Het verloop van het onderzoek is terug te vinden in het rapport 2016.1629/2664 dat de kinderombudsman op 22 september 2017 heeft gepubliceerd.

Eén van de klachten van mevrouw R. gaat over een melding van het wijkteam Beverwaard bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond van 26 september 2016. In juli 2017 laat mevrouw R. aan de kinderombudsman weten dat het wijkteam onlangs een tweede melding bij Veilig Thuis heeft gedaan over haar gezin. Ze dient hierover een klacht in bij de gemeente Rotterdam. Omdat de gemeente hier niet op reageert, wendt mevrouw R. zich op 22 september 2017 tot de kinderombudsman.

De kinderombudsman stelt na onderzoek vast dat het wijkteam op 23 juni 2017 daadwerkelijk een tweede melding over het gezin van mevrouw R. heeft gedaan bij Veilig Thuis zonder mevrouw R. te informeren over deze melding. Het wijkteam vraagt zelfs expliciet aan Veilig Thuis om  in het onderzoek concreet te kijken naar een beschermingsmaatregel.

Deze tweede melding heeft geleid tot een verdere escalatie van het conflict tussen het wijkteam en mevrouw R. De kinderombudsman vindt het kwalijk dat het wijkteam voor een tweede keer een melding heeft gedaan zonder dat er sprake was van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hiermee heeft het wijkteam een middel toegepast met een oneigenlijk doel. Bovendien heeft het wijkteam met de melding een onnodig zware inbreuk gemaakt op het gezinsleven van mevrouw R. en is haar vertrouwen in de gemeente verder geschaad. De gemeente heeft hiermee in strijd met het behoorlijkheidsvereiste evenredigheid gehandeld.

De kinderombudsman verbindt aan zijn oordeel geen aanbevelingen.