Wie helpt me?

De bejaarde mevrouw K is al een aantal jaren aan haar bed gekluisterd. Zij krijgt daarom huishoudelijke hulp en een aantal voorzieningen in huis. Haar man regelt de administratie hiervan en hij heeft te maken met veranderende wetgeving. Sinds 1 januari 2015 regelen gemeenten in plaats van het rijk de zorgzaken. Voor 2015 betaalde meneer K. alles zelf van de PGB van zijn vrouw. Nu krijgt en betaalt de gemeente de rekeningen. Het zit meneer K. dwars dat hij de controle kwijt is geraakt.

Meneer K. betaalt onveranderlijk een eigen bijdrage aan het Centraal administratie kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage verandert wel ieder jaar. Het CAK berekent de eigen bijdrage onder meer aan de hand van de zorgkosten voor mevrouw K. en het inkomen van het echtpaar K. Het pensioen van het echtpaar K. is hetzelfde gebleven de afgelopen jaren. Meneer K. wil graag weten waar die verschillen vandaan komen.

Meneer K. vraagt aan de gemeente wat zij precies uitgeeft aan zorgkosten. De gemeente geeft hem geen informatie vanwege de privacy van zijn vrouw. Meneer K. is niet voor een gat te vangen en stuurt een brief met een verzoek om informatie naar zowel de gemeente als het CAK. De gemeente stuurt de brief door naar het CAK. Het CAK geeft informatie, maar vertelt niet hoe de jaarlijkse verschillen in de eigen bijdrage ontstaan.

Meneer K. vraagt de ombudsman om hulp. De ombudsman zorgt ervoor dat de gemeente de benodigde informatie alsnog naar meneer K. stuurt. De ombudsman ziet dat de bedragen die de gemeente betaalt ruim boven de eigen bijdrage liggen, en nauwelijks veranderen.

Meneer K. moet nu een klacht indienen bij het CAK om erachter te komen waarom zijn eigen bijdrage ieder jaar anders is. Het CAK is een landelijke organisatie. Daarom moet meneer K. naar de Nationale ombudsman voor hulp als hij er niet uitkomt met het CAK. De gemeentelijke ombudsman kan alleen helpen als het om gemeentelijke organisaties gaat.

De gemeentelijke ombudsman helpt meneer K. met het formuleren van de klacht voor het CAK. Hij vraagt ook aan meneer K. om hem op de hoogte te houden van de uitkomst van het CAK. Mocht onverhoopt de gemeente nog een andere fout hebben gemaakt, dan zal de gemeentelijke ombudsman deze zaak onmiddellijk weer naar zich toe trekken.