Vervolg AOW-tegoed

Op  29 juli 2015 schreef de ombudsman een column over de op dat moment nieuwe regeling van het AOW-tegoed op de Rotterdampas. Veel Rotterdammers wilden liever een bedrag op hun bankrekening krijgen of de mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentebelastingen houden. De ombudsman informeerde hen dat hij geen klachten over de regeling zelf kan behandelen, omdat de gemeenteraad die heeft vastgesteld.

Met klachten over de uitvoering van de regeling kunnen Rotterdammers wél bij de ombudsman terecht. Sindsdien heeft de ombudsman ruim 35 klachten ontvangen. In zijn viermaandsrapportages informeert de ombudsman de gemeenteraad over het aantal en de inhoud van de klachten.

Een paar voorbeelden van klachten en wat de ombudsman voor deze klagers kon doen.

Mevrouw M. is 82 en slecht ter been. Ze is niet in staat is om zelf de Rotterdampas op te halen. Haar dochter vraagt de ombudsman hoe dat nou moet. De heer Z. en anderen schrijven de ombudsman dat zij het onterecht vinden dat mensen die geen internet hebben, niet aan een Rotterdampas kunnen komen.

De ombudsman informeert mevrouw M. en de heer Z. over hun mogelijkheden. Mevrouw M. kan haar dochter machtigen de Rotterdampas op te halen. De aanvraag kan bovendien ook met een gewoon papieren formulier gedaan worden. Dat formulier is via internet te downloaden en op te vragen bij de Vraagwijzer of 14010.

Mevrouw R. is het niet eens met het beperkte aanbod van winkels. Met de Rotterdampas kan haar moeder geen kleren in haar maat kopen. Ontevreden over het aanbod is ook mevrouw S.: “Zeker nu de V&D failliet is.” Het afgelopen jaar heeft de ombudsman gezien dat het aantal verkooppunten waar met de Rotterdampas betaald kan worden, is uitgebreid. Op www.aow-tegoed.nl staat een lijst met winkels en welke aankopen daar gedaan kunnen worden. Sinds kort kan met het AOW-tegoed ook een laptop, tablet, e-reader of fotocamera gekocht worden. Bij de gemeente is een folder met alle winkels op te vragen.

De ombudsman weet wel dat Rotterdammers het AOW-tegoed in zoveel mogelijk winkels willen kunnen besteden!

Hebt u vragen over het AOW-tegoed en komt u er met de gemeente niet uit? Belt u dan met de ombudsman via 010 – 411 16 00. De ombudsman kijkt dan wat hij voor u kan doen.