Van recreant tot participant

Samenvatting dossier 11984
Het recreatieoord Hoek van Holland is eigendom van de gemeente Rotterdam. De gemeente verhuurt op het recreatieoord aan ongeveer 1100 recreanten kavels en campingplaatsen voor

huisjes en caravans.

Kort na de wintersluiting van 31 oktober 2020 ontvangen de recreanten van de gemeente een brief van 3 november 2020. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders

van plan is het recreatieoord van de hand te doen. Het college wil van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats ‘Rotterdam aan zee’ maken. Daar hoort ook een toekomstbestendig recreatieoord bij. Daarnaast vindt het college dat het uitbaten van een recreatieoord geen kerntaak van de gemeente is. Bovendien is het recreatieoord niet kostendekkend. Voor vragen kunnen de recreanten bij de gemeente terecht.

De recreanten voelen zich overvallen. Zij denken dat een grote vakantiehuisjesonderneming de macht zal krijgen. Als dat gebeurt, verwachten ze dat ze hun plek op het recreatieoord kwijt

zullen raken. Dan zijn al hun investeringen voor niets geweest.


De ombudsman vindt dat het college de recreanten veel eerder had moeten informeren over zijn plannen. Dan hadden de recreanten een eerlijke afweging kunnen maken om wel of

niet te investeren in hun huisje. Bovendien blijkt uit het besluit van het college niet dat het de belangen van de recreanten heeft meegewogen. Tot slot is niet duidelijk of het college heeft

bekeken of er ook andere mogelijkheden zijn om zijn doel te bereiken en tegelijkertijd de belangen van de recreanten zo min mogelijk te schaden. 

De ombudsman vindt alle klachten gegrond. Het college kondigde aan dat het alsnog een participatieproces in zal zetten. De ombudsman doet het college een aantal aanbevelingen daarvoor. Natuurlijk zijn die aanbevelingen breder toepasbaar.

Lees hier het hele rapport.