Tweede rapportage kinderombudsman en Meldpunten Zorg en Jeugdhulp

Rotterdam, 8 september 2015

In een brief aan de gemeenteraad heeft de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld op 3 september 2015 voor de tweede keer verslag uitgebracht over de vragen, klachten en meldingen, die in 2015 zijn ontvangen in het kader van haar nieuwe rol als kinderombudsman van de gemeente Rotterdam en de meldpunten Jeugdhulp en Zorg. De eerste keer was in mei 2015.

Voor de inhoud van de tweede informatiebrief van 3-9-2015 klik hier.

Voor de inhoud van de eerste informatiebrief van 21-5-2015 klik hier.

Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht. Deze wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor zorg en ondersteuning van mensen die het niet op eigen kracht redden.

De nieuwe wet betekent dat er veel verandert. Dat roept vragen op, zoals “Wat betekent dat voor mij?” “Waar kan ik aankloppen als ik vragen heb of als het fout gaat”? “Waar vind ik een luisterend oor?” Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de zorg kan terecht bij het Meldpunt Zorg Rotterdam.

Sinds 1 januari 2015 is ook de Jeugdwet van kracht. Deze wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Daarom is er ook voor voor kinderen en jongeren een meldpunt ingesteld. Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de jeugdhulp kan terecht bij het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam.

De Rotterdamse meldpunten zijn onafhankelijk. Ze zijn ondergebracht bij de gemeentelijke ombudsman. Dat betekent dat de ombudsman verantwoordelijk is voor de wijze waarop meldingen worden geregistreerd en behandeld. Ook zal de ombudsman meerdere keren per jaar verslag aan de gemeenteraad uitbrengen over de ontwikkelingen.