Transparant en actief communiceren?

Samenvatting (dossier 2242) 

De heer K. en zijn echtgenote mevrouw P. wonen sinds 2011 aan de X.laan te Rotterdam. Zij hebben deze woning via een projectontwikkelaar aangekocht. De woning is op het riool aangesloten, maar dat is niet op een technisch correcte wijze gedaan. De heer K. en mevrouw P. constateren op enig moment dat ambtenaren van de gemeente met vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en de bouwer contact hebben over de aansluiting van hun woning op het riool zonder hen daarin “te kennen, te consulteren en te betrekken.” De heer K. en mevrouw P. verzoeken de gemeente niet met derden, zoals de projectontwikkelaar over hun woning en het riool te praten. De gemeente stelt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De heer K. en mevrouw P. vertrouwen de gemeente echter niet meer en vragen de ombudsman een onderzoek naar hun klachten in te stellen.

De ombudsman vindt dat de gemeente behoudens wettelijke beperkingen op vragen moet reageren. Van wie de vragen ook komen en dus ook op vragen van derden. De klacht daarover is niet gegrond. Zeker in het geval er allerlei procedures lopen, moet de gemeente echter wel transparant zijn over welke informatie zij deelt. Dat heeft de gemeente in dit geval niet gedaan. De klacht daarover is gegrond.

De gemeente ervaart de heer K. als een moeilijke burger. Uit de stukken die de ombudsman tijdens zijn onderzoek verzamelde, blijkt dat de gemeente zich onvoldoende bewust is geweest van zijn rol als overheidsorgaan: onpartijdig en boven de partijen staand, ook als de heer K. tegen de gemeente procedeert. De ombudsman vindt dat de klacht van de heer K. dat de gemeente partijdig was, gegrond is.

In de reactie op de conceptbevindingen en het voorlopig oordeel, schrijft de gemeente dat het voor haar klaarblijkelijk op bepaalde momenten toch lastig was om de noodzakelijke onpartijdigheid en professionaliteit te behouden. De afgelopen jaren is volgens de gemeente de relatie met de heer K. niet verbeterd door de voortdurende procedures. Desondanks is de gemeente het met de ombudsman eens dat die procedures geen rol mogen spelen bij de wijze waarop de gemeente met de heer K. omgaat. De gemeente neemt dit als leerpunt mee en biedt excuses aan. De ombudsman kan zich vinden in deze reactie.