Trailer over het hoofd gezien

De heer A. handelt in oldtimers. Op een dag haalt hij een lelijk eendje in Rotterdam op. Hij weet dat deze auto niet in de milieuzone mag rijden. Daarom had hij netjes een trailer meegenomen, zodat hij de auto in Rotterdam kan vervoeren

Tot zijn verbazing valt een paar weken later een brief van het Centraal Justitieel Incasso Bureau op de mat. Hij zou met een oldtimer door Rotterdam hebben gereden en de regels van de milieuzone overtreden. Dat is dan 90 euro. Dit kan niet waar zijn, aldus de heer A, want hij heeft de auto op een trailer vervoerd. Hij klopt aan bij de ombudsman met de vraag wat hij moet doen.

De ombudsman geeft aan dat hij bezwaar kan maken tegen de boete. Daarnaast legt de ombudsman de klacht aan de gemeente voor met de vraag om nog een keer goed naar deze zaak te kijken. Als de gemeente dat doet, ziet ze op de bijbehorende foto dat de auto inderdaad op een trailer stond. De boete wordt direct ingetrokken.