Toezeggingen over ‘historiserende’ klinkers?

(samenvatting dossier 2014.1483) De heer H. meent dat de gemeente haar toezeggingen aan de bewoners over het gebruik van ‘historiserende’ klinkers bij de herinrichting van de Mathenesserdijk niet nakomt. Hij stelt dat de gemeente tijdens de informatieavond van 28 oktober 2008 heeft toegezegd dat dezelfde bestrating gebruikt zou worden als in Delfshaven op de Voorhaven.

In 2008 worden de plannen voor de herinrichting voor de 1e keer gepresenteerd. In 2014 is het klaar. Bij de plannen zijn in de loop der jaren verschillende projectleiders betrokken en er worden ook steeds nieuwe tekeningen gemaakt. Op een tekening uit 2009 is te zien dat de gemeente van plan is gewone klinkers volgens de ‘Rotterdamse Stijl’ te gebruik. In 2014 worden de deelgemeenten opgeheven. Dan neemt de centrale stad het project over. Tijdens het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de dossiers van de voormalige deelgemeenten niet in alle gevallen goed gearchiveerd zijn.

De ombudsman spreekt geen oordeel uit of de gemeente tijdens de informatieavond van 28 oktober 2008 een toezegging heeft gedaan waar de gemeente aan gehouden kan worden. Voor de ombudsman staat niet vast dat de gemeente een dergelijke toezegging heeft gedaan. De ombudsman vindt wel dat de gemeente bij het ontwikkelen van de verdere plannen de bewoners te weinig informatie heeft gegeven. De gemeente had duidelijk aan moeten geven wanneer de plannen veranderden en op welke punten ze veranderden.

Tijdens het onderzoek kon de gemeente de verslagen van de informatieavonden niet vinden. De ombudsman onderzoekt dit op eigen initiatief en concludeert dat de gemeente ervoor had moeten zorgen dat deze verslagen wel te vinden waren. Bij de opheffing van de deelgemeenten had de gemeente voor een deugdelijke archivering zorg moeten dragen.