Toeslagenschandaal: waarom er gemeentelijke erkenning zou moeten komen

Tijdens de commissievergadering op 19 april 2023 is de voortgangsrapportage van het college van B&W besproken. Tijdens deze vergadering kwam, mede door insprekers (slachtoffers van het toeslagenschandaal), het verzoek om gemeentelijke erkenning aan de orde. Aangezien er in de raad, zoals gebruikelijk bij politieke debatten, verschillende meningen ontstonden over de reden en de mate van gemeentelijke erkenning, schrijven wij als ORR deze brief.