Termijn klachtbehandeling in de gemeente Hellevoetsluis nog niet verbeterd

De klachtbehandeling bij de gemeente Hellevoetsluis duurt nog steeds te lang. De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld heeft dit probleem al eerder bij de gemeente aangekaart. Uit het jaarverslag 2015 van de ombudsman blijkt dat de maatregelen die het gemeentebestuur heeft genomen onvoldoende hebben geholpen: burgers kloppen nog steeds bij de ombudsman aan met de boodschap dat de gemeente niet op hun klachten reageert.

In 2015 ontving de ombudsman 31 klachten over de gemeente Hellevoetsluis, tegen 22 in 2014. “Het aantal klachten voor een gemeente van deze omvang vind ik niet zo verontrustend, al neemt het toe. Ik constateer opnieuw dat de behandeling van klachten te lang duurt. Dan wil ik graag weten hoe dat komt en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden”, zegt Zwaneveld.

In 2015 heeft de gemeente Hellevoetsluis een nieuwe klachtenregeling vastgesteld. Daarin staat dat de termijn van klachtbehandeling maximaal 10 weken is in plaats van maximaal 6 weken. Deze langere termijn is wettelijk toegestaan als de gemeente gebruik maakt van een klachtadviescommissie. In Hellevoetsluis vervult de adviescommissie voor de bezwaarschriften deze rol. In bijzondere gevallen, met name bij gecompliceerde zaken, mag de termijn van maximaal 10 weken voor de formele klachtbehandeling nog éénmaal met maximaal 4 weken worden verlengd.

De gemeente stelt dat zij probeert om de klacht eerst op informele wijze – in goed overleg met de klager – op te lossen. Lukt dit niet, dan gaat de gemeente over tot de formele klachtbehandeling. In dat geval hoort de bezwaarcommissie de klager en de gemeente, en brengt vervolgens advies uit over de afhandeling van de klacht. Dit alles zou plaats moeten vinden binnen de wettelijke termijn van maximaal 10 weken met de eventuele verlenging van maximaal 4 weken. In de praktijk worden de wettelijke termijnen herhaaldelijk overschreden. In één geval nam de ‘informele’ klachtbehandeling zelfs een half jaar in beslag.

Zwaneveld heeft wel met instemming kennisgenomen van de vervolgstappen van de gemeente met betrekking tot de inrichting van de Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn. De invoering van een 30 kilometer zone wordt voorbereid. “Dat is een mooi vervolg op mijn aanbeveling uit 2011!”, aldus Zwaneveld.