Te lang radiostilte over nieuwe regeling

(samenvatting dossier 2015.610)
Op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ontving mevrouw M. een algemene tegemoetkoming en een korting van 33% op de eigen bijdrage. Die kan aan het eind van een kalenderjaar worden aangevraagd bij het CAK.

Na afschaffing van de Wtcg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of handicap dus ook voor de tegemoetkoming over het jaar 2014. Mevrouw M. vindt dat de gemeente Rotterdam haar onvoldoende informeert nu de gemeente verantwoordelijk is.

De ombudsman concludeert na zijn onderzoek dat de gemeente Rotterdam te lang niets van zich heeft laten horen. In juni 2014 stond het definitief vast dat de gemeente een regeling moest maken. Het CAK heeft de mensen die in het verleden een tegemoetkoming ontvingen, gevraagd of zij ermee konden instemmen dat hun gegevens aan de gemeente werden doorgegeven. Mevrouw M. was hiermee akkoord. Het CAK heeft de gemeente in februari 2015 geïnformeerd.

Pas op 27 juni 2015 stelt de gemeente Rotterdam een gemeentelijke regeling vast met daarin de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning. Op 25 augustus 2015 stuurt de gemeente de Rotterdammers die in het verleden een tegemoetkoming ontvingen een brief met een aanvraagformulier.

De ombudsman vindt dat de gemeente de mensen actief over het proces van de totstandkoming van de gemeentelijke regeling en de voortgang had moeten infomeren. Het feit dat de gemeente nog niet klaar was met het vaststellen van de regeling, betekent niet dat er dan al die tijd radiostilte aan de kant van de gemeente mag zijn. Daarnaast vindt de ombudsman dat de gemeente er te lang over heeft gedaan om de regels vast te stellen.