Te hard over de Stationsweg?

Samenvatting dossier 3953

De heer K. vindt dat er rondom de Stationsweg in Oostvoorne veel te hard gereden wordt. Het is een 30-km gebied, maar volgens hem rijden automobilisten daar veel harder dan 30 km. Hij vraagt de gemeente daarom om extra verkeersborden met een aanduiding 30-km zone te plaatsen.

De gemeente besluit niet op het verzoek van de heer K. in te gaan. Volgens de gemeente rijden de automobilisten niet te hard. Een verkeerstelling zou dat uitgewezen hebben.

De ombudsman gaat ter plaatse kijken en vraagt de gemeente uitleg te geven over de verkeerstelling. Het blijkt dat deze verkeerstelling gehouden is op de Noordweg en dat de interpretatie van de resultaten van deze telling anders zijn dan de richtlijn van het Openbaar Ministerie voor de handhaving van 30-km zones voorschrijven.

Volgens de Wegenverkeerswet moeten 30-km zones ‘zelfhandhaafbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat de inrichting van de weg zo moet zijn, dat automobilisten gedwongen worden om hun snelheid naar 30-km te verlagen. De ‘V 85’ is daarvoor de maatstaf. De V 85 is de gemiddeld gemeten snelheid van 85% van de voertuigen over een bepaalde periode. De 7,5% langzaamst en 7,5% snelst rijdende voertuigen tellen niet mee voor de V 85. De inrichting van de weg is voldoende zelfhandhavend als de gemiddelde snelheid van 85% van de weggebruikers niet boven de verbaliseringsnorm van 37 km ligt.

De ombudsman vindt de klacht van de heer K. gegrond. De gemeente heeft haar besluit niet goed gemotiveerd. De metingen gaan niet over de Stationsweg en de V 85 van die snelheidsmeting is veel hoger dan 37 km per uur. Aan zijn oordeel verbindt de ombudsman een aanbeveling om alsnog snelheidsmetingen rondom de Stationsweg te doen en als daartoe aanleiding blijkt, te overwegen om aanvullende maatregelen te nemen.

In reactie op de bevindingen van de ombudsman laat de gemeente weten dat zij opdracht heeft gegeven voor het houden van snelheidsmetingen. Aan de hand van de resultaten van deze metingen, zal zij de situatie opnieuw beoordelen.

De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van deze reactie van de gemeente. De ombudsman zal het verloop van de besluitvorming over de 30-km zone volgen en heeft de gemeente gevraagd de heer K. en de ombudsman over de voortgang te informeren.