Stijging aantal klachten bij de ombudsman Krimpen aan den IJssel

Het aantal klachten over de gemeente Krimpen aan den IJssel is doorgaans laag, maar in 2016 kreeg de ombudsman met een forse stijging te maken.
De ombudsman behandelde 39 vragen en klachten over de gemeente Krimpen en IJSSELgemeenten, de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. In 2015 waren dat er nog maar 13. Het aantal officieel geregistreerde klachten over de gemeente steeg van 5 in 2015 naar 17 in 2016.
Zwaneveld denkt dat deze toename het gevolg is van de invoering in 2016 van een vast, maandelijks spreekuur van de ombudsman in Krimpen: “De mensen weten ons beter te vinden”

Diversiteit aan klachten
In het vandaag verschenen jaarverslag geeft de ombudsman voorbeelden van diverse zaken tussen klagers en gemeente. Zo kreeg de ombudsman te maken met een ongewenste afvalcontainer, onenigheid over een te nemen parkeerbesluit, zorgen van ouders over het mogelijk ruimen van het graf van hun zoon en problemen rondom een aanvraag van een rijbewijs. In ruim 50 procent van de situaties gaf de ombudsman de gemeente de gelegenheid om de klacht eerst zelf op te lossen en monitorde zij de afhandeling door de gemeente.

Onderzoek naar gemeentelijke klachtbehandeling
In het jaarverslag verwijst de ombudsman naar het onderzoek naar de interne klachtbehandeling, dat zij vorig jaar in 6 regiogemeenten in het Rijnmondgebied heeft gehouden. De conclusie van de ombudsman was dat de meeste gemeenten hun klachtbehandeling goed op orde hebben, maar dat er voor elke gemeente wel enkele verbeterpunten zijn.
In Krimpen aan den IJssel merkte de ombudsman dat niet altijd duidelijk was op welke wijze de klachten worden behandeld, en hierover dus ook niet helder werd gecommuniceerd richting klagers. Zij deed de aanbeveling om een eigen klachtenregeling op te stellen en op de website te zetten: ‘’Dan is voor de inwoners duidelijk wat ze van de gemeente kunnen verwachten als ze een klacht indienen’’, aldus Zwaneveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop toegezegd de klachtenprocedure te evalueren en op basis daarvan een klachtenregeling op te stellen. De ombudsman zal dit met interesse volgen.

Inloopspreekuur
Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken. Het maandelijkse inloopspreekuur wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. In 2017 is dat nog op de volgende data: 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 23 november en 21 december. Hier kunt u zonder afspraak terecht.

Kijk voor meer informatie op de website www.ombudsmankrimpen.nl.