Stans Goudsmit nieuwe kinderombudsman gemeente Albrandswaard

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman. Goudsmit zal zich vooral richten op haar taak als gemeentelijke kinderombudsman.

De functie van kinderombudsman werd tot 1 maart vervuld door Anne Mieke Zwaneveld. Zij werd per 1 januari 2016 benoemd tot gemeentelijke (kinder)ombudsman van Albrandswaard. Daarnaast is Zwaneveld ombudsman van Rotterdam en 6 andere Rijnmond gemeenten. In Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen is zij in de afgelopen jaren ook benoemd als kinderombudsman.

Goudsmit zal voortaan in alle vijf gemeenten als kinderombudsman fungeren. “De rechten van kinderen en jongeren verdienen constante aandacht en het is nu tijd om de gemeentelijke kinderombudsman van Albrandswaard nadrukkelijker een eigen gezicht te geven ”, zo motiveert Zwaneveld haar voordracht voor de aanstelling van Goudsmit.

Stans Goudsmit (52 jaar) woont in Utrecht en is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. Van 2012 tot medio 2017 maakte zij als fulltime lid van het College van de Rechten van de Mens deel uit van het algemeen bestuur. Zij was onder meer actief op de thema’s discriminatiebestrijding en de rechten van mensen met een beperking. Verder is zij lid van de raad van toezicht van Defence for Children en buurtbemiddelaar in Utrecht.

Goudsmit studeerde van 1985 tot 1991 Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2003 tot 2004 volgde zij een postdoctorale opleiding tot mediator aan het ADR Instituut, eveneens in Amsterdam. In 2017 heeft zij de specialisatie mediation in het strafrecht behaald.