Speelplaats of parkeerplein?

(Samenvatting dossier 6468)

Mevrouw K. woont in de wijk Middelwatering in Capelle aan den IJssel. In haar buurtje en de omliggende straten is er voor kinderen geen speelplek. Wel zijn er een trapveldje en een parkeerpleintje. Buurtbewoners vragen de gemeente ergens in 2013 om van het trapveldje een speelplaats te maken. Het lukt echter niet om een plan te bedenken dat aan de wensen van alle omwonenden tegemoet komt.

In 2017 vragen de buurtbewoners weer om een speelplaats. De gemeente wil het daarom nog een keer proberen. Op 15 januari 2018 organiseert zij een eerste informatieavond voor alle buurtbewoners. De gemeente past vervolgens deze plannen aan en presenteert ze op de volgende informatieavond op 5 maart 2018. De gemeente nodigt iedereen voor deze informatieavond uit, maar vermeldt niet welk plan er ligt. Op 19 april 2018 stuurt de gemeente het definitieve voorstel voor de inrichting van de speelplaats naar de buurtbewoners. Dan blijkt dat de speelplek niet op de plaats van het trapveldje komt, maar op het parkeerpleintje en dat er 2 bomen gekapt worden.

Mevrouw K. en een andere buurtbewoner schrikken hiervan en zij dienen een bezwaarschrift in. De gemeente reageert op het bezwaarschrift alsof het een klacht is. De gemeente laat mevrouw K. weten dat zij vindt dat er voldoende rekening is gehouden met de wensen van de bewoners en dat zij niet terugkomt op haar besluit.

De ombudsman vindt dat de gemeente het bezwaarschrift terecht als klacht heeft afgehandeld. Het was juridisch niet mogelijk om tegen de plannen voor het speelpleintje bezwaar te maken. De ombudsman vindt dat de gemeente mevrouw K. en de overige buurtbewoners wel had moeten informeren over de veranderde plannen. Ook op de door mevrouw K. aangedragen alternatieven had de gemeente inhoudelijk moeten reageren.

De ombudsman beveelt de gemeente aan om de buurtbewoners alsnog de gelegenheid te geven op de plannen voor het speelpleintje te reageren en voortaan een duidelijke participatietraject aan te houden. De ombudsman vindt het een goed idee als voor projecten voor herinrichting van de buitenruimte een helder en duidelijk participatietraject wordt vastgesteld waarbij duidelijk is wat de buurtbewoners van de gemeente mogen verwachten en in hoeverre met hun inbreng rekening gehouden zal worden.

In reactie op het voorlopig oordeel van de ombudsman geeft het college aan dat zij besloten heeft te stoppen met de plannen voor een speelplek aan de Vondellaan. Het college schrijft dat zij daarmee al vanaf 2013 bezig is, maar dat het niet lukt om de bewoners op een lijn te krijgen.

Mevrouw K. reageert teleurgesteld.

De gemeente kan zich wel vinden in de 2e aanbeveling. De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van deze reactie. Bij de beoordeling van klachten over het participatieproces bij de herinrichting van de buitenruimte zal de ombudsman teruggrijpen op deze aanbeveling.