Soms is een goed gesprek de oplossing!

De heer V. bezoekt samen met zijn vriendin het spreekuur van de ombudsman met een klacht over de gemeente Capelle aan den IJssel.

De heer V. (28 jaar) vertelt de ombudsman dat hij meer dan 4 jaar een bijstandsuitkering ontvangt en bij zijn ouders woont. De heer V. wil op korte termijn bij zijn vriendin gaan wonen. Zijn vriendin (25 jaar) is ernstig ziek en ontvangt een Wajong-uitkering. De heer V. wil, voordat hij zich daadwerkelijk bij zijn vriendin inschrijft, zich goed (laten) informeren over de mogelijke consequenties voor zijn bijstandsuitkering en de Wajong-uitkering van zijn vriendin. Dit om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. De heer V. heeft hierover een aantal keer telefonisch gesproken met zijn casemanager bij de gemeente en zijn vragen gesteld. Zijn vriendin heeft op haar beurt navraag gedaan bij het UWV. Omdat zij tegenstrijdige antwoorden op hun vragen krijgen (de heer V. van de gemeente en zijn vriendin van het UWV) heeft de heer van de V. dit aan zijn casemanager verteld. De casemanager heeft, volgens de heer V., in een telefoongesprek toegezegd dat de heer V. dezelfde dag wordt teruggebeld. Dit is niet gebeurd.

De heer V. overhandigt de ombudsman een lijst waarin hij heeft weergegeven wanneer hij en zijn vriendin met de gemeente en het UWV hebben gesproken.

De klacht van de heer Van de V. komt erop neer dat hij vindt dat de gemeente hem niet goed informeert. De heer V. wil graag een afspraak met de gemeente zodat hij “eindelijk weet waar hij aan toe is”, aldus de heer V.

Wat doet de ombudsman?
Omdat de klacht van de heer V. nog niet bekend is bij de gemeente, zet de ombudsman de klacht op papier en stuurt deze, samen met de lijst, aan de klachtencoördinator van de gemeente Capelle aan den IJssel. De ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente de gelegenheid krijgt de klacht eerst zelf af te handelen.

Oplossing van de klacht = een goed gesprek
De klachtencoördinator neemt binnen korte tijd contact op met de heer V. en nodigt hem uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek vertelt de klachtencoördinator dat de casemanager heeft geprobeerd om alle vragen van de heer V. zo goed mogelijk te beantwoorden. Het zou beter zijn geweest als de casemanager de heer V. voor een gesprek had uitgenodigd om dit te doen. Vanwege de hoge werkdruk heeft de casemanager de heer V. niet op de afgesproken dag teruggebeld. Hiervoor biedt de gemeente excuses aan.

De klachtencoördinator beantwoordt de vragen van de heer V. en geeft hem alle benodigde informatie over zijn situatie. De heer V. is tevreden hoe zijn klacht is afgehandeld. Hij weet nu precies wat hij moet doen.
Een goed informatief gesprek is in dit geval de oplossing van de klacht gebleken.