Slagboom bleef onterecht gesloten bij strand Hoek van Holland

(rapport 13.288) 7 augustus 2014

In 2009 nam de toenmalige deelraad van Hoek van Holland het besluit om de abonnementsprijs voor parkeren aan het strand te verhogen van  € 50,- naar € 300,- . Bij het abonnement hoort een toegangspas waarmee een slagboom geopend kan worden. De heer V. gebruikt de parkeerplaats tijdens het surfen. Hij heeft vervolgens ieder jaar een abonnement voor € 300,-  dat het hele jaar geldig is.

Vanaf 1 oktober  2012 blijft de slagboom echter dicht. De heer V. benadert de deelgemeente, maar die zegt dat het abonnement van de heer V alleen geldig is van 1 april tot 1 oktober. Voor de overige maanden kan hij een winterabonnement kopen voor € 25,- . De heer V. begrijpt er niks van, maar volgens de deelgemeente is dit in overleg met de surfvereniging, waar hij deel van uitmaakt, besloten. De heer V. gelooft niet dat deze afspraak is gemaakt en laat het er niet bij zitten. Hij wil bovendien dat de gemeente hem compenseert voor de periode dat zijn abonnement niet gebruikt kan worden. De deelgemeente is dit niet van plan.

De ombudsman neemt de klacht in behandeling. Na onderzoek concludeert de ombudsman dat de afspraken tussen de gemeente en de surfvereniging nooit zijn vastgelegd. De gemeente kan er dus ook niet naar verwijzen, zeker niet omdat de surfvereniging van een andere, evenmin vastgelegde, afspraak uitgaat. Er zijn geen notulen gemaakt en het lijkt ook niet logisch dat de surfvereniging akkoord zou gaan met indirect nog een verhoging van de prijs voor een surfer die het hele jaar rond op zee te vinden is. De klacht is op dat punt gegrond en de ombudsman tikt de deelgemeente op de vingers.

De heer V. kan de ombudsman er echter niet van overtuigen dat er sprake is van schade in de financieel-juridische zin van het woord. De heer V. is daarover teleurgesteld.
De gemeente laat weten dat het abonnement van € 300,- weer het hele jaar geldig zal zijn, om misverstanden te voorkomen.